Vereniging Milieudefensie

Persbericht

Milieudefensie: geld voor wegen moet naar openbaar vervoer

De Boer presenteert wéér sigaar uit eigen doos

Amsterdam, 12 maart 2003 --- Minister de Boer van Verkeer en Waterstaat presenteert wederom een sigaar uit eigen doos. Geld dat gereserveerd staat voor investeringen in het openbaar vervoer, wil de minister spenderen aan achterstallig onderhoud van het spoor. Milieudefensie vindt het tijd worden dat geld van wegenbouw doorgesluisd wordt naar het openbaar vervoer. Vanmiddag debatteert de kamer over de toestand van het Nederlandse spoor.

Het is de tweede keer dat minister De Boer goochelt met geld binnen het openbaar vervoer. Tijdens de begrotingsbehandeling november vorig jaar zei hij de zware bezuinigingen in het stads- en streekvervoer ongedaan te maken, terwijl hij in werkelijkheid geld daarvoor elders uit de openbaar vervoerspot weghaalde. 'De minister doet wel stoer, maar komt met geen cent over de brug,' vindt Joris Wijnhoven, campagneleider Verkeer bij Milieudefensie. 'Het is overduidelijk dat het openbaar vervoer in Nederland structureel meer geld nodig heeft. Het is schrijnend te zien dat de prioriteiten van de minister liggen bij auto en asfalt.' Volgens Milieudefensie gaat het de verkeerde kant op met het openbaar vervoer in Nederland. Het spoor heeft te kampen met een enorme hoeveelheid achterstallig onderhoud, waarvoor het Rijk grotendeels verantwoordelijk is. 'De Nederlandse overheid is daarmee ook verantwoordelijk voor minstens de helft van de vertragingen op het spoor,' aldus Wijnhoven.

Volgens het onderzoeksbureau Twynstra Gudde en spoorbeheerder Prorail bedraagt het achterstallig onderhoud ongeveer 1,5 miljard euro. Bij het stads- en streekvervoer bezuinigde het vorige kabinet tot en met 2006 ruim 300 miljoen euro. 'De Boer schuift het miljardenprobleem van het openbaar vervoer door naar de formatieonderhandelingen. Dat is op zich begrijpelijk, maar aan de andere kant trekt hij extra hard aan de aanleg van zinloze wegen, zoals de A4 Midden-Delfland en de Tweede Coentunnel. Zijn prioriteiten liggen echt verkeerd,' zo stelt Wijnhoven.
Milieudefensie wijst erop dat er onder deskundigen algemene overeenstemming heerst dat het continu investeren in asfalt geen zin heeft. Dat leidt niet alleen tot extra autoverkeer en biedt op termijn ook geen soelaas tegen de files. Het autoverkeer loopt onherroepelijk vast rond de steden. Wijnhoven: 'Stop daarom de miljarden die zijn gepland voor nieuwe wegen en de magneettrein in het openbaar vervoer.'

Nederland heeft het drukste wegennet van Europa. In de randstad is nauwelijks stilte meer te vinden. De transportsector levert van alle sectoren de grootste bijdrage aan het broeikaseffect. Deze sector groeit fors, waardoor de uitstoot van het broeikasgas CO2 groter wordt. Miljoen mensen ondervinden veel hinder van verkeerslawaai, honderdduizenden mensen hebben klachten aan de luchtwegen door het autoverkeer. Goed openbaar vervoer kan volgens Milieudefensie een groot deel van deze problemen oplossen.

Deel: ' Milieudefensie geld voor wegen moet naar openbaar vervoer '
Lees ook