Vereniging Milieudefensie

persbericht

Milieudefensie geeft vee een stem: 'Kies voor een duurzame veehouderij!'

Amsterdam, 4 maart 2003 -- Met luid kippengekakel en oorverdovend varkensgekrijs heeft Milieudefensie vandaag actie gevoerd op het Binnenhof. De milieuorganisatie wilde daarmee de formatiebesprekingen onderbreken om aandacht te vragen voor de problemen rond de veehouderij in Nederland. Milieudefensie heeft de informateurs en partijleiders Bos en Balkenende vier voorstellen aangeboden voor een duurzame veehouderij. Milieudefensie pleit voor kwaliteit en niet voor kwantiteit.

Milieudefensie betreurt de huidige uitbraak van de vogelpest ten zeerste. Deze ramp onderstreept nogmaals dat een te grootschalige en geconcentreerde veehouderij kwetsbaar is. De huidige veehouderij in Nederland is te vatbaar voor grote voedselschandalen zoals varkenspest, MKZ en de jongste variant: vogelpest. Bovendien is de intensieve veehouderij de meest milieuvervuilende landbouwsector. 'We zijn in Nederland in een mestmoeras belandt dat schade aanricht aan mens, dier en milieu', aldus Claire Tielens van Milieudefensie. Het mestoverschot verzuurt de natuur en vervuilt het grondwater.

De milieuorganisatie heeft een brief afgeleverd bij de informateurs en onderhandelaars. Daarin vraagt zij om inkrimping van de veestapel, het stimuleren van biologische veehouderijen, het niet toekennen van subsidies aan varkensfabrieken en het verbeteren van het dierenwelzijn.

Warme sanering
Milieudefensie vindt dat de veestapel fors moet inkrimpen, wil er een gezonde situatie ontstaan. 'Wij zijn voorstander van een warme sanering', aldus Tielens. 'Wij willen dat de overheid de keuze maakt voor een duurzame veehouderij en boeren financieel tegemoetkomt bij omschakeling naar een biologische bedrijfsvoering of bij het stoppen van hun bedrijf.'

Milieudefensie vindt dat Nederland zich moet houden aan de EU-regels voor bemesting. Tot nu toe doet Nederland dat niet, terwijl andere landen wel de strengere EU-normen hanteren. Nederland is bijvoorbeeld de op twee na grootste varkensexporteur van de wereld. Tielens: 'Zoveel mest voor zo'n klein landje is belachelijk. De schade aan het milieu is enorm en het kost juist geld om water, lucht en bodem achteraf te zuiveren. Als Nederland kiest voor duurzaam, is de overheid op lange termijn goedkoper uit. Nederlandse vleesproducenten kunnen zich op de markt ook beter profileren door kwaliteitsvlees aan te bieden in plaats van bulk-productie.'

Deel: ' Milieudefensie:'Kies voor een duurzame veehouderij '
Lees ook