Vereniging Milieudefensie

Persbericht

Milieudefensie lanceert internationale landbouwcampagne:
'Food and Farming: Time to Choose!'

Amsterdam 5 juni 2002 - Milieudefensie en dertien zusterorganisaties uit het Friends of the Earth netwerk lanceren vandaag een campagne voor een nieuw Europees landbouwbeleid. Zij pleiten voor een forse ommezwaai in het beleid, met als nieuwe prioriteiten: duurzaamheid, kwaliteit en lokale diversiteit. De campagne is gericht op de Europese Unie, die komend najaar cruciale besluiten neemt over de toekomst van het gemeenschappelijk landbouwbeleid.

Aan de Europese campagne doen veertien organisaties van Friends of the Earth mee: Cyprus, Denemarken, Duitsland, Engeland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Italië, Nederland, Oostenrijk, Polen, Schotland, Spanje en Tsjechië. Friends of the Earth is een internationaal netwerk van milieuorganisaties, waarbij Milieudefensie is aangesloten.

Milieudefensie en Friends of the Earth willen de landbouw niet overlaten aan de grillen van de markt. Ze pleiten voor een andere invulling van de landbouwsubisies van de Europese Unie (EU). Subsidies dienen het beste in de landbouw boven te halen. Kwaliteit, duurzaamheid, diversiteit en het dichter bij elkaar brengen van productie en consumptie moeten de nieuwe prioriteiten voor het landbouwbeleid worden. Aan de EU- subsidies moeten voorwaarden gesteld worden ten aanzien van milieu en dierenwelzijn. Er moet meer geld beschikbaar komen voor ontwikkelingsprogramma's gericht op een leefbaar platteland. De EU moet niet langer de export van landbouwproducten subsidiëren, want dit schaadt producenten in ontwikkelingslanden.

Op 10 juli presenteert de Europese Commissie haar voorstellen ('Mid Term Review') voor een hervorming van het landbouwbeleid. Daarna zullen de landbouwministers van de lidstaten hierover besluiten nemen. Het Europese landbouwbeleid staat aan alle kanten onder druk: de milieuvervuiling door de landbouw, afnemend consumentenvertrouwen door voedselcrises als BSE, dioxines en antibiotica, de aanstaande uitbreiding van de Europese Unie (EU) met nieuwe landen, de WTO die aandringt op het afbouwen van subsidies.

Milieudefensie en Friends of the Earth hebben maandag een position paper met aanbevelingen verstuurd aan de Europese Commissie, de landbouwministers van de lidstaten en leden van het Europees Parlement. Vandaag gaat de (Engelstalige) website van de campagne in de lucht: www.ChooseFoodChooseFarming.org . Op de website staat het position paper en informatie over het Europese Landbouwbeleid en de campagne.

Van 19 tot en met 26 oktober vindt een Europese actieweek plaats, waarin groepen in veertien Europese landen actie zullen voeren voor een duurzame landbouw.

###

Deel: ' Milieudefensie lanceert internationale landbouwcampagne '
Lees ook