Milieudefensie

Persbericht

Berg ongeadresseerd reclamedrukwerk sinds 1990 meer dan verdubbeld
Milieudefensie start promotiecampagne brievenbussticker

Amsterdam, 15 september 2001 --- Om de groeiende stroom reclamedrukwerk in te dammen start Milieudefensie vandaag een grootscheepse mediacampagne voor de brievenbussticker. De sticker is de simpelste manier om jaarlijks 34 kilo reclamefolders uit je brievenbus te weren. Krantenadvertenties en TV-spots attenderen het publiek op een speciaal telefoonnummer (0900 3040506) en de website www.milieudefensie.nl. Daar kan de gratis brievenbussticker direct en eenvoudig besteld worden.

Momenteel heeft ongeveer 10 procent van de Nederlandse huishoudens een sticker tegen ongewenst reclamedrukwerk op de brievenbus. Uit onderzoek is gebleken dat dit percentage aanzienlijk kan groeien als de sticker makkelijker te krijgen is. Mensen kennen de sticker wel, maar weten niet hoe ze eraan moeten komen of zijn er nog niet toe gekomen er een te bestellen.

De hoeveelheid ongeadresseerd reclamedrukwerk is sinds 1990 meer dan verdubbeld, van 16 kilo per brievenbus per jaar tot 34 kilo in 2000. Een enorme verspilling van papier. Voor de totale hoeveelheid ongeadresseerd reclamedrukwerk die in 2000 in de Nederlandse brievenbussen viel (185 duizend ton papier), zijn meer dan 2,5 miljoen bomen omgehakt. Veel mensen ergeren zich aan de reclamefolders die ze ongevraagd in de brievenbus krijgen en die ze allemaal weer naar de papierbak moeten sjouwen.

De simpelste remedie tegen ongevraagd reclamedrukwerk is nog steeds de bekende brievenbussticker. Milieudefensie gaat de sticker nu breed onder de aandacht brengen. In samenwerking met reclamebureau Four Interim is een campagne ontwikkeld om de enorme groei van het reclamedrukwerk tegen te gaan. Als steeds meer Nederlandse huishoudens een reclamedrukwerksticker op de deur plakken, wordt het verspreiden van huis-aan-huisfolders voor het bedrijfsleven steeds minder aantrekkelijk en zal de hoeveelheid reclamedrukwerk afnemen.

Milieudefensie introduceerde zelf in de jaren tachtig de eerste brievenbusstickers. Al in 1993 leidden acties van Milieudefensie tegen ongeadresseerd reclamedrukwerk tot de Code Verspreiding Ongeadresseerd Reclamedrukwerk, die de snelle groei van reclamedrukwerk moest terugdringen door het uitgeven van de inmiddels bekende NEE/JA - brievenbusstickers.

Zoekwoorden:

Deel: ' Milieudefensie start promotiecampagne brievenbussticker '
Lees ook