Milieudefensie

Aankondiging voor de pers

Uitspraak over onteigening Bulderbos op 25 september
Milieudefensie start Studio Bulderbos

Amsterdam, 24 augustus 2001 --- De Haarlemse rechtbank oordeelt op dinsdag 25 september om 10.00 uur of het Bulderbos onteigend wordt. Schiphol heeft de grond nodig om verder te kunnen met de aanleg van de vijfde baan. Op de 25ste zullen de Bulderboseigenaren en hun sympathisanten in het bos het vonnis afwachten. Vanaf 19 september nemen zij hun intrek in Studio Bulderbos en wordt het Bulderbos permanent bewoond. Het Bulderbos is nog steeds te koop. Prijs: een beter milieu.

De uitspraak van de Haarlemse rechter staat allerminst vast. Milieudefensie betoogde tijdens de zitting op 28 juni dat zolang de milieuvergunning voor het gebruik van de vijfde baan niet onherroepelijk is, er geen sprake kan zijn van onteigening. De Tweede Kamer spreekt in het najaar over de Ontwerpwet Luchtvaart, waarmee de milieugrenzen voor Schiphol fors worden versoepeld. Bovendien vergat Schiphol zes Bulderboseigenaren te dagvaarden.

Vanaf 19 september nemen de Bulderbosbezitters hun intrek in een aantal caravans die in het Bulderbos komen te staan. Daar zullen ze gasten ontvangen en via internet verslag doen van de ontwikkelingen ter plekke. Milieudefensie richt hiervoor een speciale website in: www.milieudefensie.nl/bulderbos. Op deze site komen dagboeken, een discussieplatform, een webcam en chatsessies met de gasten en bewoners van Studio Bulderbos.

Op 25 september 's morgens zullen de eigenaars met bussen vanaf NS-station Hoofddorp naar het Bulderbos gaan. Om 10.00 uur verwachten zij bericht van hun advocaat vanuit de Haarlemse rechtbank. Bij een goede uitslag wordt er uiteraard een feestje gevierd. Mocht het Bulderbos onteigend worden, dan zullen de Bulderbosbezitters ter plekke hun tenten opslaan om te voorkomen dat Schiphol de grond en de bomen meteen in beslag neemt.

Voor meer informatie
Persvoorlichting Milieudefensie, 020 5507 333 Milieudefensie Vliegverkeer, 020 5507 382

Actuele informatie
Via www.milieudefensie.nl/bulderbos wordt de komende weken een gedetailleerd programma gepubliceerd.


Deel: ' Milieudefensie start Studio Bulderbos '
Lees ook