Milieudefensie


Naar overzicht persberichten Milieudefensie Naar homepage Milieudefensie
MER Commissie uit kritiek op olieproject in Tsjaad en Kameroen

Milieubeweging roept WereldBank op tot uitstel van beslissing

Amsterdam, 10 november 1999 - De Nederlandse MER Commissie zegt dat cruciale informatie ontbreekt om te besluiten tot financiering van het omstreden WereldBank olieproject in Tsjaad en Kameroen. De Milieu Effect Rapportage (MER) van het project is bovendien in strijd met de regels van de WereldBank. Vereniging Milieudefensie en Both ENDS zien hun eerdere kritiek op het project bevestigd en roepen de WereldBank op om de beslissing over financiering van het project, gepland voor half november, uit te stellen tot er een goed plan ligt.

De MER Commissie heeft haar evaluatie geschreven in opdracht van Minister Herfkens om milieu- en sociale effecten te beoordelen. De oliemaatschappijen Shell, Esso en Elf en de regeringen van Tsjaad en Kameroen willen een oliepijplijn van meer dan 1000 km aanleggen. Het project is omstreden omdat het grote milieuschade kan veroorzaken en de lokale bevolking minimaal bij de besluitvorming is betrokken en zij nauwelijks van het project zal profiteren.

Bevindingen MER Commissie
De MER Commissie signaleert ernstige tekortkomingen in de MER. Op cruciale terreinen ontbreekt informatie die nodig is om tot een zorgvuldig besluit te komen. Zo is er geen noodscenario aanwezig in het geval van olielekkages, één van de grootste milieurisico's van het projekt. Over andere milieueffecten, zoals de impact van de pijplijn en de aanleg van andere infrastructuur op het tropisch bos, ontbreekt de benodigde informatie. De MER geeft bovendien geen garantie dat de projectpartners zich aan de milieunormen zullen houden. De MER Commissie zet verder vraagtekens bij maatregelen die de regeringen van Tjaad en Kameroen genomen hebben om het project zorgvuldig uit te voeren. De MER voldoet eveneens niet aan de regels van de WereldBank zelf voor de uitvoering van zo'n grootschalig projekt. De MER Commissie vindt onafhankelijke extern toezicht op het projekt cruciaal voor een milieuvriendelijke en sociaal verantwoorde uitvoering. Een internationale toezichtscommissie moet worden ingesteld. Volgens de MER Commissie moeten eerst al deze tekortkomingen worden opgeheven voordat een verantwoord besluit mogelijk is.

Slecht bestuur
Over samenwerking met de regeringen van Tsjaad en Kameroen bestaan grote twijfels. Kameroen werd onlangs als het meest corrupte land van de wereld aangemerkt. "Minister Herfkens heeft het altijd over 'goed bestuur'. Daarom mag dit projekt op deze manier niet door de WereldBank, dus met publieke middelen, gefinancierd worden." aldus Paul de Clerck van Milieudefensie.

Deel: ' Milieudefensie tegen olieproject in Tsjaad en Kameroen '
Lees ook