Vereniging Milieudefensie

Persbericht

Milieudefensie plaatst waarschuwingsborden in Zuidplaspolder: 'Uw stem kan het Groene Hart aantasten'

Amsterdam, 5 maart 2003 --- Vanochtend heeft Milieudefensie drie waarschuwingsborden geplaatst aan de Provinciale weg in de Zuidplaspolder. Op het eerste bord staat: 'Mooi hè, de Zuidplaspolder'. Het tweede bord luidt: 'Wél bouwplannen'. Het derde bord geeft aan wat de kiezer kan doen om dit te voorkomen: 'Uw stem kan het Groene hart ernstige schade toebrengen. Stem tegen bouwplannen Zuidplaspolder' . Ook op andere plekken in de regio verschijnen soortgelijke borden. Vanaf 12.00 uur deelt Milieudefensie in het centrum van Gouda aan kiezers Zuidplaspolderkaasjes uit met een stemwaarschuwing. Hiermee waarschuwt de organisatie, samen met lokale actiegroepen, tegen de bouwplannen van de provincie Zuid- Holland in de fraaie Zuidplaspolder.

De borden zijn om 10.00 uur onthuld aan de Provinciale weg, rotonde tegenover de Broekhuizenweg, tegenover de locatie voor de woonwijk Westergouwe door Vera Dalm, directeur van Milieudefensie en Hans Boers, vertegenwoordiger van de Moordrechtse Milieuvereniging de Zuidplaspolder, NME-Groep Nieuwerkerk en Natuur en Vogelwacht Rotta. De kiezer kan de bouwplannen in de Zuidplaspolder nog voorkomen door op dinsdag 11 maart tijdens de Provinciale Statenverkiezingen te gaan stemmen. De standpunten van de politieke partijen worden in 5000 informatiebladen door drie lokale groepen huis aan huis in de gemeentes Moordrecht en Nieuwerkerk a/d IJssel verspreid. Deze standpunten staan ook op de website van Milieudefensie.

Nationaal Landschap
De provincie heeft in de Zuidplaspolder 400 hectare aan kassen gereserveerd en daarnaast de gemeente Gouda toestemming gegeven voor de bouw van de nieuwe stadswijk Westergouwe, in een van de mooiste delen van de polder. Milieudefensie vindt de bouwplannen een voorbeeld van slechte ruimtelijke ordening. Vera Dalm, directeur Milieudefensie: 'In een verstedelijkt gebied als Zuid-Holland moeten we zuinig zijn op de nog aanwezige groene ruimte. Een deel van de provincie is niet voor niets aangewezen als Groene Hart, een nationaal landschap waar we zuinig op moeten zijn. De provincie moet juist uitgaan van de bijzondere kwaliteiten van de Zuidplaspolder en niet zomaar de polder volplannen vanaf de tekentafel. Volbouwen hoort daar niet bij. De kiezers kunnen met hun stem de toekomstvisie van de Zuidplaspolder nog beïnvloeden'.

Provinciale Statenverkiezingen Deze actie is een onderdeel van de verkiezingscampagne 'Uw stem kan natuur en landschap aantasten. Stem voor het milieu in uw provincie'. Vera Dalm: 'Het provinciebestuur neemt belangrijke besluiten over onze leefomgeving: waar wel of niet gebouwd mag worden en waar natuur en landschap wel of niet behouden blijven. Wij wijzen kiezers er op dat hun stem op dinsdag 11 maart ernstige schade kan toebrengen aan natuur en landschap in hun provincie, of niet.'

Deel: ' Milieudefensie voert campagne statenverkiezingen in Zuidplaspolder '
Lees ook