Vereniging Milieudefensie

Milieudefensie vraagt gemeenten vliegtuiglawaai zelf te meten

Opening 'gedoogbaan' geen reden voor feestje

Amsterdam, 11 februari 2003 -- Op donderdag 13 februari om 12:00 voert Milieudefensie actie bij het Bulderbos. Op die dag neemt luchthaven Schiphol de zesde (in de volksmond vijfde) start- en landingsbaan feestelijk in gebruik. Milieudefensie vindt dat er weinig reden is voor een feestje: de baan leidt op termijn tot meer vervuiling, gevaar en geluidsoverlast voor omwonenden van Schiphol. Milieudefensie wil dat gemeenten zelf metingen gaan verrichten naar geluidsoverlast en presenteert haar actieplan samen met tientallen bewoners in het Bulderbos. Wethouders van Amstelveen, Haarlemmerliede en Haarlemmermeer zijn hierbij aanwezig. De Milieuorganisatie bekrachtigt haar betoog door een spandoek aan een stellage de hangen met: 'gedoogbaan'.

De polderbaan is Milieudefensie al lange tijd een doorn in het oog. Milieu en omwonenden krijgen niet de bescherming die hen ooit is beloofd. Met de nieuwe wet Luchtvaart wordt deze situatie gedoogd. Milieudefensie heeft bij de totstandkoming van de Wet Luchtvaart gepleit voor een netwerk van geluidsmeetpunten rond Schiphol. Ondanks de kritische adviezen van de Commissie voor de MER en de geluidsdeskundigen onder leiding van Professor Berkhout ging de Kamer akkoord met een wet die slechts voorzag in 35 zogenaamde handhavingspunten. Om omwonenden echt bescherming te bieden zijn er zo'n 350 handhavingspunten nodig, waarvan zo'n 50 meetpunten.

Geluidsmeters
Drie jaar geleden steunden 35 gemeenten rond Schiphol de actie van Milieudefensie voor meer geluidsmeters: Vliegtuiglawaai: houdt het in de hand'. Nu de rijksoverheid hen teleur heeft gesteld met een ontoereikende wet, doet Milieudefensie een beroep op de gemeenten om zelf het vliegtuiglawaai in kaart te brengen. Dat kan door geluidsmeters te installeren in woonwijken. Er zijn betrouwbare geluidsmeters beschikbaar, waarmee gegevens op tafel komen die vergelijkbaar zijn met de metingen door het Rijk. Een geluidsmeter kost zo'n 25.000 euro.

Milieudefensie denkt dat veel gemeenten belangstelling zullen hebben een of meer meetpunten te installeren. Milieudefensie heeft ook een kaartenactie voor omwonenden in voorbereiding om twijfelende gemeenten over de streep te trekken.
---

Deel: ' Milieudefensie vraagt gemeenten vliegtuiglawaai zelf te meten '
Lees ook