Vereniging Milieudefensie

Milieudefensie waarschuwt kiezers: 'Uw stem kan het Groene Hart aantasten'

Amsterdam, 3 maart 2003 --- Milieudefensie deelt op woensdag 5 maart Zuidplaspolderkaasjes uit aan de kiezers in het centrum van Gouda met de waarschuwing 'Uw stem kan het Groene hart ernstige schade toebrengen. Stem tegen bouwplannen Zuidplaspolder.'. Milieudefensie is tegen de bouwplannen van de provincie Zuid-Holland die de fraaie Zuidplaspolder aantasten. De kiezer kan dit nog voorkomen door dinsdag 11 maart tijdens de Provinciale Statenverkiezingen tegen de bouwplannen te stemmen. Op informatiebladen en de website van Milieudefensie staan de politieke standpunten van de verschillende provinciale partijen.

De provincie heeft in de Zuidplaspolder plek gereserveerd voor 400 hectare kassen en daarnaast de gemeente Gouda toestemming gegeven voor de bouw van de nieuwe stadswijk Westergouwe, in een van de mooiste delen van de polder. Een gebied waar nu nog boeren hun koeien laten grazen en wandelaars een frisse neus halen. Milieudefensie vindt de bouwplannen een slecht voorbeeld van ruimtelijke ordening.

Vera Dalm, directeur Milieudefensie: 'In een verstedelijkt gebied als Zuid-Holland moeten we zuinig zijn op de nog aanwezige groene ruimte. Een deel van de provincie is niet voor niets aangewezen als Groene Hart, een nationaal landschap waar we zuinig op moeten zijn. De provincie moet juist uitgaan van de bijzondere kwaliteiten van de Zuidplaspolder en niet zomaar de polder volplannen vanaf de tekentafel. Dat moet het motto zijn bij de ontwikkeling van de toekomstvisie voor deze groene enclave. Volbouwen hoort daar niet bij. De kiezers kunnen met hun stem de toekomstvisie van de Zuidplaspolder nog beïnvloeden'.

Wat: Milieudefensie waarschuwt kiezers voor bouwplannen Zuidplaspolder
Wanneer: Woensdag 5 maart van 12.00 tot 17.00 uur Waar: Blauwstraat, Turfmarkt en Hoogstraat in Gouda

Provinciale Statenverkiezingen Deze actie is een onderdeel van de verkiezingscampagne 'Uw stem kan natuur en landschap aantasten. Stem voor het milieu in uw provincie'. Vera Dalm, directeur Milieudefensie: 'Het provinciebestuur neemt belangrijke besluiten over onze leefomgeving: waar wel of niet gebouwd mag worden en waar natuur en landschap wel of niet behouden blijven. Wij wijzen kiezers er op dat hun stem op dinsdag 11 maart ernstige schade kan toebrengen aan natuur en landschap in hun provincie, of niet.' Milieudefensie richt zich op concrete bedreigingen van de open groene ruimte in alle twaalf provincies. Met activiteiten, posters, radiospot, informatiebladen en een website, geeft Milieudefensie informatie over standpunten van provinciale politieke partijen over specifieke bouwplannen in de twaalf provincies.

Deel: ' Milieudefensie waarschuwt kiezers 'Uw stem kan het Groene Hart aant.. '
Lees ook