Stichting Natuur en Milieu


GEZAMELIJK PERSBERICHT VAN: STICHTING NATUUR EN MILIEU EN ALTERNATIEVE KONSUMENTEN BOND

Amsterdam / Utrecht 11 januari 1999

Milieuhandreiking aan kleding- en textielsector

De kleding- en textielsector kan de ecologische kwaliteit van zijn producten verhogen. Dat blijkt uit twee nieuwe publicaties van de Alternatieve Konsumenten Bond en Stichting Natuur en Milieu. De 'Catalogus Milieuvriendelijke Kleding' en het rapport 'Milieubewust Ketenbeheer, systemen voor kleding- en textielbedrijven' bevatten praktische informatie voor inkopers en producenten van kleding en textiel.

Aan de productie van textiel kleven aanzienlijke milieubezwaren. Zo worden in de katoenteelt veel bestrijdingsmiddelen gebruikt en bij het verven en andere bewerkingen van textiel worden milieuschadelijke stoffen gebruikt. Uit eerder onderzoek door de twee organisaties is gebleken dat kledingdetaillisten bereid zijn om - onder voorwaarden (prijs, invloed op de productieketen) - het milieu een rol te laten spelen , bijvoorbeeld bij hun inkoopbeleid. Vooral terugdringing van het gebruik van schadelijke kleurstoffen en milieubelastende veredelingstechnieken hebben de belangstelling, maar ook vermindering van de hoeveelheid verpakkingsmateriaal. Milieuverbeteringen aan het begin van de keten, zoals biologisch geteelde katoen, krijgen nog weinig aandacht.

De twee nieuwe rapporten geven de kleding- en textielbedrijven praktische informatie waarmee zij hun milieubeleid beter kunnen aanpakken. De Alternatieve Konsumenten Bond en Stichting Natuur en Milieu gaan daarover de komende maanden gesprekken voeren met bedrijven.

De 'Catalogus Milieuvriendelijke Kleding' voorziet in de behoefte aan informatie bij kledingbedrijven over milieuvriendelijke kleding en andere textielproducten. De catalogus bevat een overzicht van producenten van biologische garens, stoffen en kleding. Per producent wordt informatie gegeven over de bedrijfsvoering, het productenaanbod en de leveringsvoorwaarden. Daarnaast bevat de catalogus een katern waarin feiten en problemen van reguliere en biologische katoen op een rij worden gezet.

In 'Milieubewust Ketenbeheer' staan voorbeelden van verschillende ketenbeheersystemen in de kleding- en textielsector. Juist omdat de productieketen van kleding- en textiel zo lang en ingewikkeld is, vergt de oplossing van milieuproblemen een intensieve aanpak. Het rapport geeft suggesties voor eerste stappen op het gebied van productverbetering in het algemeen en van het gebruik van biologische katoen in kleding en textiel.

Wijze van bestellen
Milieubewust ketenbeheer
Uitgave: Stichting Natuur en Milieu
Prijs: Fl. 15,75 (exclusief verzend- en administratiekosten)

Catalogus milieuvriendelijke kleding
Uitgave: Alternatieve Konsumenten Bond
Prijs: Fl. 12,50

Beide uitgaven zijn verkrijgbaar bij:
Alternatieve Konsumenten Bond, Postbus 61236, 1005 HE, Amsterdam, tel. 020-6863338
Stichting Natuur en Milieu, Donkerstraat 17, 3511 KB, Utrecht, tel. 030-2331328

Deel: ' Milieuhandreiking aan kleding- en textielsector '
Lees ook