Ministerie van Defensie


---

Brieven aan de Kamer
---

Milieujaarverslag Defensie 2000

24-09-2001

Het is mij een genoegen u hierbij het Milieujaarverslag 2000 van het Ministerie van Defensie aan te bieden.

Het milieujaarverslag biedt een weergave van de inspanningen van Defensie op milieugebied en de resultaten die dit heeft opgeleverd. In 1999 zijn de kwantitatieve milieugegevens van Defensie voor het eerst integraal verzameld. In 2000 is dit wederom gebeurd. Door de stelselmatige verzameling van die gegevens worden de milieuprestaties van Defensie in beeld gebracht en kan de realisatie van de doelstellingen uit de Defensie Milieubeleidsnota 2000 worden getoetst.

Er wordt momenteel hard gewerkt aan invoering van milieuzorgsystemen bij alle onderdelen van de defensieorganisatie vóór 2003. Dit zal leiden tot een beter inzicht in de milieubelasting van Defensie en meer gefundeerde mogelijkheden om die belasting terug te dringen. De eerste tekenen van een reductie van die belasting worden in dit jaarverslag zichtbaar.

DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE,

H.A.L. van Hoof

NB Het Milieujaarverslag 2000 kan worden besteld of afgehaald bij het Defensievoorlichtingscentrum, Kalvermarkt 38, Den Haag, tel 070-3188802

Deel: ' Milieujaarverslag Defensie 2000 '
Lees ook