Vereniging Milieudefensie

Persbericht

Milieumemo's voor CDA, LPF en VVD

Amsterdam, 12 juni 2002 --- Donderdagochtend 13 juni zullen ongeveer tien actievoerders van Milieudefensie op het Haagse Binnenhof de toegangsdeur naar de formatieonderhandelingen volplakken met milieumemo's. De onderhandelaars van CDA, LPF en VVD dreigen een zeer milieu-onvriendelijk regeerakkoord te gaan sluiten. De actie is een oproep om ook de milieuwensen van de Nederlanders serieus te nemen.

Wat: Actievoerders plakken milieumemo's op de toegangsdeur naar de formatieonderhandelingen (= toegangsdeur Eerste Kamer) Waar: Binnenhof Den Haag, deur Eerste Kamer Wanneer: Donderdag 13 juni 2002, 9.40 - 10.00 uur

De actievoerders zullen de toegangsdeur tot de formatieonderhandelingen beplakken met memo's waarop allerlei leuzen staan. Ook zullen milieumemoblokjes worden overhandigd aan de fractieleiders van de verschillende partijen.

Milieudefensie maakt zich grote zorgen over de voornemens van de onderhandelaars: de aanleg van honderden kilometers snelweg; de uitholling van de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening waardoor de open ruimte volgebouwd dreigt te worden; het voornemen om de deur naar kernenergie open te laten staan.

Nog in maart toonde een Nipo-enquête, gehouden in opdracht van Milieudefensie, Stichting Natuur en Milieu en Novib, aan dat maar liefst 93 procent van de Nederlanders vindt dat natuur in de eigen omgeving behouden moet blijven. Uit hetzelfde onderzoek blijkt ook dat een meerderheid uitbreiding van het wegennet niet nodig vindt, mits het openbaar vervoer flink wordt verbeterd.

Meer informatie:
Persvoorlichting Milieudefensie, 020 5507 333, donderdagochtend ter plekke: 06 29 59 38 73


---

Deel: ' Milieumemo's voor CDA, LPF en VVD '
Lees ook