Provincie West-Vlaanderen

Agenda

MOP of MilieuOntmoetingsProgramma
19 april tot 31 mei 1999
Milieu

Van 19 april tot en met 31 mei nemen 40.000 kinderen uit het basisonderwijs van 42 West-Vlaamse gemeenten deel aan MOP 99. Ze ontmoeten meer dan duizend schakels - mensen, bedrijven en initiatieven - die het milieu nauw ter harte nemen. Meer informatie is te verkrijgen bij je eigen gemeentebestuur of bij de dienst NME van het provinciebestuur (050) 40 32 82.

dienst natuur- en milieueducatie

Deel: ' MilieuOntmoetingsProgramma basisonderwijs West Vlaanderen '
Lees ook