Stichting Natuur en Milieu


Gezamenlijk PERSBERICHT van:Stichting Natuur en Milieu, Waterpakt (*), Greenpeace, Stichting Unie van Provinciale Landschappen, Staatsbosbeheer en Vogelbescherming Nederland

15 februari 1999

Gemalen ten koste van moerasvogels

Regering misbruikt geld bestemd voor natuur

DEN HAAG - Het is schrijnend dat de regering voor de bestrijding van de wateroverlast geld gebruikt dat bestemd is voor de ontwikkeling van natte natuurgebieden. Dat is de mening van een groot aantal water-en natuurorganisaties. Zij spreken de verantwoordelijke ministers daar in een brief op aan.

In de Notitie Aanpak Wateroverlast ligt de nadruk bij de bestrijding van de wateroverlast vooral op korte termijn maatregelen. In de Notitie, die vorige week donderdag werd gepresenteerd door staatssecretaris De Vries van Verkeer en Waterstaat, wordt 150 miljoen gulden uitgetrokken voor extra maalcapaciteit in laag-Nederland en op de Afsluitdijk. Om dit te betalen doet de regering een greep uit de gelden voor natte natuur. Zo wordt 44 miljoen gulden onttrokken aan de 100 miljoen die in de periode 1999-2003 is gereserveerd voor natte natuurontwikkeling. Verder wordt 60 miljoen gulden onttrokken aan de plannen voor herstel van de watersystemen en de 16 miljoen aan bestrijding van de verdroging. De gevolgen hiervan zijn dat verschillende voorgenomen projecten op het gebied van de natte natuur niet gestart zullen worden.

De organisaties vinden bovendien dat deze korte-termijn investering niet in overeenstemming is met de belangrijkste uitgangspunten van de Notitie. Volgens deze uitgangspunten moet het Nederlandse water meer de ruimte krijgen. Dat betekent ruimte voor waterberging, voor uitstroming en voor tijdelijke wateropvang. De water- en natuurorganisaties onderschrijven deze uitgangspunten helemaal. Meer ruimte voor water combineert uitstekend met natte natuurgebieden. Sterker nog, natte natuurgebieden, zoals moerassen, zijn bij uitstek geschikt om water lang vast te houden en zo de piekafvoer van water te spreiden. Bezuinigingen op natte natuur gaan dus niet alleen ten koste van de natuur, maar uiteindelijk ook ten koste van de capaciteit van de waterberging.

In de brief vragen de water- en natuurorganisaties de verantwoordelijke ministers de uitbreiding van de capaciteit van de gemalen én de financiering hiervan te heroverwegen.

Nadere informatie:

Marijke Brunt (Stichting Natuur en Milieu): 030-2331328 Ruud Pleune (Waterpakt): 0577 - 456 145.
Paul Vertegaal (Waterpakt): 050 - 311 9490.


* Waterpakt is een samenwerkingsverband van de Waddenvereniging, Stichting Reinwater, Werkgroep Noordzee en de IJsselmeervereniging.

Deel: ' Milieuorganisaties Regering misbruikt geld voor natuur '
Lees ook