Stichting Natuur en Milieu


PERSBERICHT

Utrecht, 17 december 1999

Milieu- en bewonersorganisaties tevreden over schrappen Noordzee

Binnen milieugrenzen niet meer dan een à twee procent groei mogelijk

gezamenlijk persbericht van Stichting Natuur en Milieu, Milieudefensie, Milieufederatie Noord-Holland en Platform Leefmilieu Regio Schiphol

De milieu- en bewonersorganisaties zijn van mening dat de groeiruimte voor Schiphol uiterst beperkt is. Minister Netelenbos meent dat binnen de huidige milieugrenzen de komende jaren een groei mogelijk is tot vijfenhalf procent. Dat is nog meer dan de groei van dit jaar, die drie procent bedraagt. Gezien de huidige ontwikkelingen in de techniek is binnen milieugrenzen niet meer dan een ß twee procent groei mogelijk, concluderen de milieu- en bewonersorganisaties.

Het kabinet zegt dat de nieuwe milieunormen gelijkwaardig worden aan de huidige. Dat betekent: niet meer luchtvervuiling, uitstoot van het broeikasgas CO2 en neerstortgevaar dan in 1990, en minder lawaai dan in 1990. In 1990 vonden er 207.000 starts en landingen plaats op Schiphol. Inmiddels zijn dat er al 400.000. De groeiruimte voor Schiphol is dus uiterst beperkt. De milieunormen stelsels zoals in het stuk beschreven staan zijn niet handhaafbaar en niet gelijkwaardig aan de huidige. Ze zullen opnieuw ontworpen moeten worden.

De milieu- en bewonersorganisaties zijn zeer bezorgd over de uitspraken van Minister Netelenbos dat Nederland met zijn milieunormen internationaal in de pas wil gaan lopen. De huidige Nederlandse normen mogen niet verwateren, met internationale regels als excuus. Noordzee
Een eiland in de Noordzee is feitelijk geschrapt. De milieu- en bewonersorganisaties zijn blij met dit resultaat. Zij hebben zich altijd verzet tegen een vliegveld in zee. Kust en duinen blijven behouden.

Nadere informatie: Stichting Natuur en Milieu, tel. 030 - 233 1328

terug naar vorige pagina

Deel: ' Milieuorganisaties tevreden over schrappen Noordzee '
Lees ook