MILIEUORGANISATIES VECHTEN DOORTREKKING A6-A9 AAN

Zaandam, 21 april 1999 - De Milieufederatie Noord-Holland heeft samen met zes andere organisaties* bezwaar gemaakt tegen de doortrekking van de A6 naar de A9. De milieuorganisaties vinden dat doortrekking van deze autoweg natuur en landschap onherstelbaar zal aantasten. Bovendien zullen de problemen met het autoverkeer hierdoor nog verergeren.

Het onlangs door de Provincie Noord-Holland vastgestelde Streekplan Gooi en Vechtstreek opent de weg naar een doorgaande verbinding van Almere naar Amsterdam-Zuid. Daartoe zou de huidige autosnelweg A6 moeten worden doorgetrokken naar de A9. De Provincie heeft een voorkeur voor een ondergrondse verbinding. De milieuorganisaties vinden dat dit onvoldoende is gemotiveerd. Zij menen dat zowel ondergrondse als bovengrondse doortrekking dient te worden uitgesloten. Ondergrondse aanleg betekent een ernstige aanslag op de kwetsbare grondwaterstromingen die voor een goed ecologisch functioneren onontbeerlijk zijn. Bij bovengrondse aanleg zullen de zeer waardevolle open polders van de noordelijke Vechtstreek en het Geingebied onherstelbaar worden aangetast. Een onvervangbaar cultuurlandschap zal dan worden vernietigd, aldus de milieuorganisaties. De organisaties vinden dat een doortrekking van deze autowegen de bereikbaarheidsproblemen van het nieuwe land en die van Amsterdam niet oplost. Zij verwachten juist een verdere verslechtering van deze problemen, omdat een nieuwe wegverbinding extra verkeer zal aantrekken. Op de A2 zal bovendien een nieuwe verkeersknoop met daarbij behorende files ontstaan.

Andere bezwaren
De milieuorganisaties hebben ook op andere punten bezwaar tegen het streekplan gemaakt. Zij menen dat uit oogpunt van natuurbescherming de stedelijke begrenzing op een aantal plaatsen bij Hilversum, 's-Graveland en Ankeveen krapper moet worden gelegd.

Voorts hebben zij ernstige bezwaren tegen de aanwijzing van een gebied waarin de landbouw kan intensiveren ('agrarisch kerngebied') en tegen de eventuele bouw van een station in het natuurgebied bij Hilversum-Oost.

Deel: ' Milieuorganisaties vechten doortrekking a6-a9 aan '
Lees ook