Gemeente Nijmegen


Milieuparkjes in gebruik

Eind vorig jaar zijn op de Daalseweg, de Jacobslaan en bij het winkelcentrum Meijhorst milieuparkjes geopend. Op deze milieuparkjes kunt u in ondergrondse afvalcontainers glas, textiel, blik en kartonnen drankverpakkingen gescheiden kwijt. Inmiddels blijkt dat de milieuparkjes veel worden gebruikt en dat er veel afval wordt aangeboden. Tegelijkertijd worden de milieuparkjes helaas ook gebruikt als verzamelplaats van zwerfvuil. En in de diverse containers worden afvalsoorten gestopt die er niet in thuis horen.

Zo wordt bijvoorbeeld in de glasbakken, servies, aardewerk, doppen, deksels, plastic zakken en ander afval gedaan. In de bakken voor tetrapakken zit bovendien nog zoveel melk, vla en andere resten, dat de pakken niet meer kunnen worden hergebruikt. Dan is er geen andere mogelijkheid dan de pakken alsnog tegen hoge kosten te laten verbranden. Als dat zo blijft, heeft scheiding van tetrapakken geen zin en wordt de gescheiden inzameling van deze pakken stopgezet. Wat ook opvalt, is dat in de directe omgeving van de milieuparkjes allerlei (andere) spullen worden achtergelaten. Dat leidt tot zwerfvuil en ergernis van omwonenden.

Voor een succesvolle afvalscheiding en een schone omgeving moeten de milieuparkjes op een goede manier gebruikt worden. Zij zijn bedoeld om het voor u nog gemakkelijker te maken afval te scheiden. Daardoor hoeft u minder groene zakken te kopen, bespaart u afvalverwerkingskosten en draagt u uw steentje bij aan het milieu en een schone leefomgeving. Daarom doen wij langs deze weg een vriendelijk maar dringend beroep op uw medewerking: - Stop glas, textiel, blik en tetrapakken in de daarvoor bestemde containers.
- Spoel kartonnen drankverpakkingen schoon en vouw ze dicht. - Stop geen servies, aardewerk, doppen, deksels en dergelijke bij het glas; metalen of blikken deksels en doppen kunnen in de blik-container.
- Laat geen afval achter.

Zoekwoorden:

Deel: ' Milieuparkjes Nijmegen veel gebruikt '
Lees ook