Gemeente Nijmegen


Start nieuwe organisatie

Actieplan voor Nijmegen-West en Beuningen

De gemeenten Nijmegen en Beuningen en de provincie Gelderland willen het milieu en de leefbaarheid op en rond de bedrijventerreinen van Nijmegen-West en Beuningen verder verbeteren. Daarnaast willen de overheden met het bedrijfsleven werken aan een duurzame ontwikkeling van de bedrijvigheid.
Daarvoor worden verschillende maatregelen genomen, gericht op bedrijven, verkeer en vervoer en huishoudens. Het al lopende onderzoek naar fijnstof maakt hier ook deel vanuit. Het actieplan is tot stand gekomen in overleg met milieu- en bewonersorganisaties. De overheden stellen in totaal 750.000,00 beschikbaar voor het actieplan.

Aanleiding voor de maatregelen is de ongerustheid die enige jaren geleden in Weurt ontstond over het aantal kankergevallen. Uit nadere onderzoeken is gebleken dat de gemeten concentraties van kankerverwekkende stoffen in de lucht in 1996 in theorie geen extra gezondheidsrisico's met zich meebrengen. De gemeentebesturen van Nijmegen en Beuningen zullen proberen zo spoedig mogelijk recente cijfers over kankerincidentie beschikbaar te hebben. De afgelopen jaren zijn al diverse maatregelen genomen om de uitstoot van kankerverwekkende stoffen te beperken.

Deel: ' Milieuplan bedrijventerreinen Nijmegen-West en Beuningen '
Lees ook