Gemeente Breda


RECYCLE, VAN OUD NAAR NIEUW IN BREDA

Milieuprijs Breda 1999

Vanaf volgende week kunnen Bredanaars ideeën inzenden voor de Milieuprijs Breda 1999. Het thema is `Recycle, van oud naar nieuw in Breda'. Iedere Bredanaar of Bredase organisatie met een goed idee om materiaal of afval opnieuw te gebruiken, kan deelnemen. Het is ook mogelijk iemand anders voor te dragen. De inschrijftermijn sluit op 31 oktober. Het is de vierde keer Breda de Milieuprijs in deze vorm organiseert.

De Milieuprijs 1999 zet dit jaar in op `Recycle, van oud naar nieuw'. Hergebruik is een woord dat iedereen bekend moet voorkomen. Iedere Bredanaar heeft er mee te maken, thuis, op school en op het werk. Of het nu gaat om ingewikkelde technische hoogstandjes of eenvoudige suggesties voor dagelijks gebruik: iedereen kan ideeën insturen over recycling en meedingen naar de Milieuprijs Breda 1999. Het is ook mogelijk iemand anders voor te dragen. Recycling is goed voor het milieu. Er ontstaat minder afval omdat er minder verbrand of gestort wordt. Door hergebruik van (grond)stoffen doen we langer met de (schaarse) voorraad. Denk hierbij aan grondstoffen zoals olie, metalen en hout.

Een voorlichtingscampagne onder het motto "Recycling. Van 't één komt 't ander", van het

ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM), wijst op de vele mogelijkheden van hergebruik. Van lege blikjes tot fluitketel, van slasausfles tot melkfles, van PET-fles tot fleece-trui, van oude kranten tot nieuwe dozen.

De Milieuprijs Breda is een jaarlijks terugkerende activiteit voor iedereen in Breda: inwoner, bedrijf of instelling. De gemeente wil met de Milieuprijs mensen meer bij het milieu betrekken en het milieu verbeteren. Goede tips en ideeën krijgen op deze manier bekendheid en kunnen door andere mensen worden overgenomen. Een onafhankelijke jury beoordeelt de inzendingen en kiest de winnaar. De prijs is een officiële oorkonde van de gemeente Breda en een zeefdruk van een Bredase kunstenaar. De prijswinnaar wordt in het eerste kwartaal van
2000 bekend gemaakt.

In 1998 stond het verkeer centraal met het thema `Verkeer in Breda... wat beweegt u?'. Winnaar was de heer A. Bakkers met de inzending Hoge Fietslijn. De inzendingen zijn gebundeld en voor belangstellenden verkrijgbaar bij de directie Milieu van de gemeente.

Het inschrijfformulier voor de Milieuprijs 1999 is ligt in het Stadskantoor, de deelstads-kantoren, de meldpunten, de bibliotheken en het Milieu Educatief Centrum. De inschrijving sluit op 31 oktober
1999.

Breda, 29 juni 1999

Deel: ' Milieuprijs Breda 1999 in teken recycling '
Lees ook