Subject: GREENPEACE SHIPBREAKING
Priority: normal

P E R S B E R I C H T

Hong Kong/Amsterdam, 12 april 1999.

Greenpeace voert opnieuw actie tegen onverantwoorde praktijken P&O Nedlloyd MILIEURAMP CHINA DOOR SLOOP NEDERLANDSE SCHEPEN

Greenpeace heeft vandaag in Hongkong actie gevoerd tegen het dumpen van Nederlandse sloopschepen op stranden in Azië. Een monster kankerverwekkend asbest werd door de milieuorganisatie op de stoep gezet bij het kantoor van de Nederlands-Britse rederij P&O Nedlloyd. Greenpeace trof dit asbest aan op een sloperij in China, waar juist het schip Botany Bay van P&O Nedlloyd werd ontmanteld. De milieuorganisatie kwam, in samenwerking met het Basel Action Network (BAN), al vier keer eerder in actie tegen het bedrijf.

Met de actie in Hongkong wil Greenpeace één van de grootste rederijen ter wereld opnieuw op haar verantwoordelijkheid wijzen. P&O Nedlloyd heeft het afgelopen jaar tien schepen van de hand gedaan om ze te laten slopen. Twee daarvan, de Botany Bay en de Encounter Bay, zijn door Greenpeace gevolgd naar sloperijen in China. Nederlandse en Chinese medewerkers van de milieuorganisatie hebben ter plekke onderzoek verricht. Zij zijn er in geslaagd de Botany Bay en de Encounter Bay op te sporen, ondanks het feit dat de namen van de schepen waren overgeschilderd in een poging hun identiteit te verdoezelen.

Voor het eerst zijn nu gegevens en beelden beschikbaar van de milieuramp die zich in China voltrekt, mede veroorzaakt door Nederlandse schepen. Sloopschepen bevatten grote hoeveelheden asbest en zware metalen. Bij ontmanteling in Azië, waar men het niet zo nauw neemt met milieu of werkomstandigheden, vervuilen die giftige stoffen de stranden. Ook de gezondheid van de arbeiders loopt gevaar. Van de
80.000 scheepslopers in Azië krijgt naar schatting een kwart kanker door blootstelling aan asbest en andere stoffen.

Een ander schip van P&O Nedlloyd, de Cardigan Bay is in het geniep verkocht aan Indiase slopers. Milieuminister Pronk had het bedrijf in een brief uitdrukkelijk gevraagd om verantwoordelijkheid te nemen voor dit schip. In plaats daarvan veranderde P&O Nedlloyd de naam van het schip en verkocht het aan de hoogste bieder.

In Geneve wordt vandaag gepraat over maatregelen tegen de export van giftige sloopschepen, in het kader van het Verdrag van Basel van de Verenigde Naties. Greenpeace eist dat gevaarlijke stoffen uit schepen worden verwijderd, voordat ze naar de sloop gaan.

Deel: ' Milieuramp in China door sloop Nederlandse schepen '
Lees ook