Gemeente Moerdijk


MILIEUSTRAAT EN GEMEENTEWERF SLUITEN ZICH AAN BIJ COLLECTIEVE BEVEILIGING INDUSTRIETERREIN

Het college van Moerdijk wil zich voor de milieustraat en de gemeentewerf aansluiten bij de collectieve beveiliging op het industrieterrein Moerdijk. Zij gaat hiervoor een contract afsluiten met de Nederlandse Veiligheidsdienst B.V. uit Rijswijk.

Alle bedrijven op het industrieterrein zijn aangesloten bij de Nederlandse Veiligheidsdienst. Nieuwkomers worden geacht zich hierbij aan te sluiten. De jaarlijks te betalen vergoeding is afhankelijk van de door het Havenschap gebruikte risico-indeling. Ook speelt de vloeroppervlakte van de bedrijfspanden bij bepaling van de vergoeding een rol. De milieustraat en de gemeentewerf zijn beide in de laagste risicoklasse ingedeeld. De vergoeding over 2003 bedraagt 1.443,-, exclusief b.t.w. per locatie.

De Nederlandse Veiligheidsdienst surveilleert ´s avonds en ´s nachts gedurende 365 dagen per jaar en garandeert binnen 5 minuten na melding op de plaats van bestemming aanwezig te zijn. Bij het Havenschap is hiervoor een meldkamer ingericht. Bovendien geeft de Veiligheidsdienst adviezen over beveiligingsaspecten.

Laatst gewijzigd 12 februari 2003

Deel: ' Milieustraat en gemeentewerf Moerdijk sluiten zich aan bij collectie.. '
Lees ook