Provincie West-Vlaanderen

Persberichten

Milieuvergunning voor openluchtzwembad De Raan in Knokke Heist
Brugge, 13/7/2001
In zitting van 12/7/2001 heeft de Bestendige Deputatie de milieuvergunning verleend aan het stadsbestuur van Knokke-Heist voor het exploiteren van het openlucht-zwembad in de Parkstraat gedurende 20 jaar.

Het is genoegzaam bekend dat heel wat bestaande zwembaden het moeilijk hebben om te voldoen aan alle toepasselijke constructie- en exploitatievoorwaarden zoals die vermeld staan in Vlarem II.

Het stadsbestuur van Knokke-Heist heeft in een ijltempo belangrijke saneringswerken uitgevoerd. Gezondheidsinspectie heeft vastgesteld dat deze werken met succes zijn uitgevoerd, zodat dit openlucht-zwembad momenteel volledig voldoet aan de geldende voorwaarden.

In navolging van het unaniem gunstig advies van de Provinciale Milieuvergunningscommissie heeft de Bestendige Deputatie dan ook meteen de vereiste milieuvergunning verleend voor 20 jaar.

Zoekwoorden:

Deel: ' Milieuvergunning openluchtzwembad De Raan in Knokke Heist '
Lees ook