Gemeente Gent

Milieuvergunningsaanvraag klasse 1 - NV Disteel in Gent (07/09/2001)

De burgemeester van Gent brengt ter kennis van de bevolking dat door de

nv DISTEEL gevestigd in 1830 MACHELEN (BRABANT), Rittwegerlaan 32,

een milieuvergunningsaanvraag ingediend is voor

een inrichting gelegen in 9032 GENT-WONDELGEM, INDUSTRIEWEG 106-108, kadastraal bekend GENT-WONDELGEM Afd. 30, sectie C, percnr 155/d,

met als voorwerp

het verder exploiteren en uitbreiden van het metaalbewerkingsbedrijf

rubrieken:

3.3.(3) het lozen van 0,5 m³ huishoudelijk afvalwater per uur in de

openbare riolering;

4.3.a.1.(3) verfspuitinstallatie met filter met actieve kool (7,3 kW);

4.4.(2) nadroogoven van 50 m³;

12.2.1.(3) 2 transformatoren van 1 x 600 kVA en 1 x 500 kVA

(totaal 1 100 kVA);

15.1.1.(3) stalplaats voor 25 vracht- en aanhangwagens;

15.2.(3) werkplaats voor het herstellen van motorvoertuigen met 1

schouwput;

16.3.1.1.(3) luchtcompressoren (25 + 3 pk en 30 kW);

16.7.1.(3) opslag van 250 l acetyleen, 500 l zuurstof, 200 l propaan

(totaal 950 l);

16.8.3.(1) opslag van 5 000 l zuurstof, 5 000 l en 2 800 l propaan

(totaal 12 800 l);

17.3.5.2.(2) opslag van 7 000 l oplosmiddel en 7 000 l verf (totaal 14
000 l);

17.3.6.1.b.(3) opslag van 2 x 3 000 l mazout in bovengrondse dubbelwandige

tanks (totaal 6 000 l);

17.3.9.3.1(3) 1 verdeelinstallatie voor diesel;

29.5.2.3.(1) metaalbewerkingsmachines (totaal 684 kW);

29.5.4.2.(2) straalinstallatie van 8 x 22 kW (totaal 176 kW).

De vergunningsaanvraag met bijlagen ligt tot en met 3 oktober 2001 ter inzage van de bevolking bij de Dienst Leefmilieu en Natuurontwikkeling, Braemkasteelstraat 41, 9050 Gent-Gentbrugge, elke werkdag van 8 tot 13 uur en woensdagnamiddag ook van 14 tot 18.30 uur.

Tijdens die periode kunnen bezwaren en opmerkingen schriftelijk worden gericht aan het college van burgemeester en schepenen en mondeling worden meegedeeld aan de gemachtigde ambtenaar bij de Dienst Leefmilieu en Natuurontwikkeling.

Informatie

Dienst Leefmilieu en Natuurontwikkeling, Braemkasteelstraat 41, 9050 Gentbrugge,

tel. (09)239 43 11, fax (09)239 43 90, e-mail leefmilieu@gent.be

Bevoegd

de heer Lieven Decaluwe, schepen van Milieuzaken, Gezondheidsbeleid en Openbaar Groen.

Zoekwoorden:

Deel: ' Milieuvergunningsaanvraag klasse 1 - NV Disteel in Gent '
Lees ook