Gemeente Gent

milieuvergunningsaanvraag klasse 1 voor een rijkswachtkazerne in Gentbrugge

De burgemeester van Gent meldt dat het MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN (RIJKSWACHT), Koningsstraat 60-62, 1000 BRUSSEL een milieuvergunningsaanvraag klasse 1 heeft ingediend voor het exploiteren van een rijkswachtkazerne in de WALSTRAAT 105, 9050 GENT-GENTBRUGGE (kadastraal bekend als GENT-GENTBRUGGE afd. 23, sectie B, percnr. 355/f).

De aanvraag bevat volgende rubrieken :

* 3.6.1. (3)lozen van max. 360 m³/jaar huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering;

* 3.6.2.1. (3)lozen van max. 7,3 m³/jaar bedrijfsafvalwater in de openbare riolering;

* 15.1.1. (3)stallen van 10 voertuigen, andere dan personenwagens;
* 15.4.1. (3)wassen van ± 1 voertuig/dag;
* 17.3.4.2. (2)opslag van 10 000 l benzine in een dubbelwandige houder;

* 17.3.6.1.b. (3)opslag van 10 000 l mazout in een dubbelwandige houder;

* 17.3.9.3. (1)verdeelinstallatie voor benzine;
* 43.1.1. (3)stookinstallatie (372 kW).

De vergunningsaanvraag met bijlagen ligt van 26 juli tot en met 24 augustus 1999 ter inzage van de bevolking bij de Dienst Leefmilieu en Natuurontwikkeling, Braemkasteelstraat 41, 9050 Gent- Gentbrugge, elke werkdag van 8.00 uur tot 13.00 uur en op woensdag ook van 14.00 uur tot 18.30 uur.

Tijdens die periode kunt u bezwaren en opmerkingen sturen naar het college van burgemeester en schepenen of mondeling meedelen aan de gemachtigde ambtenaar bij de Dienst Leefmilieu en Natuurontwikkeling.

Informatie

Dienst Leefmilieu en Natuurontwikkeling
Braemkasteelstraat 41

9050 Gent-Gentbrugge
tel. (09)239 43 11 - fax (09)239 43 90
e-mail leefmilieu@gent.be

Last modified on: 30/07/99 - Copyright © 1999 STAD GENT.

Zoekwoorden:

Deel: ' Milieuvergunningsaanvraag rijkswachtkazerne in Gentbrugge '
Lees ook