Gemeente Gent

B e k e n d m a k i n g v a n e e n
m i l i e u v e r g u n n i n g s a a n v r a a g k l a s s e 1 d o o r N V N E W J E V S C R E E N (03/08/2001)

De burgemeester van Gent brengt ter kennis van de bevolking dat door de

nv NEW JEV SCREEN gevestigd in 9030 Gent-Mariakerke, Kaleweg 16

een milieuvergunningsaanvraag ingediend is voor

een inrichting gelegen in 9030 Gent-Mariakerke, Kaleweg 16, kadastraal bekend Gent-Mariakerke Afd. 29, sectie A, percnr(s). 35/r, 35/t,

met als voorwerp

het veranderen (door uitbreiding) van de zeefdrukkerij, namelijk het aanvragen van nieuwe rubrieken en het vergroten van de capaciteit van vergunde rubrieken, zodat de inrichting omvat

rubrieken

3.1.1. (3) lozen van bedrijfsafvalwater in de openbare riolering (1 m³/uur, 3 m³/dag en

600 m³/jaar);

3.3. (3) lozen van normaal huisafvalwater in de openbare riolering (0,23 m³/uur,


1,9 m³/dag en 420 m³/jaar);


4.4. (2) thermisch behandelen van voorwerpen bedekt met bedekkingsmiddelen (inwendig volume van de oven 1,6 m³);

11.1.3. (1) zeefdrukkerij (totale drijfkracht 282 kW);

11.2.2. (2) zetten, voorbereidingen en afwerkingen van de grafische industrie (totale drijfkracht 145,905 kW);

12.2.1. (3) transformator van 400 kVA;

15.1.1. (3) stalplaats voor 9 bedrijfsvoertuigen;

16.3.1.1. (3) luchtcompressoren en airconditioning (totale drijfkracht 27,37 kW);

16.4.1. (1) inrichting voor het niet huishoudelijk vullen van verplaatsbare recipiënten met vloeibaar gemaakte propaan;

16.8.1. (3) opslag van 1 600 liter propaan in vaste houder;

17.3.2.2. (2) opslag van 102 kg giftige producten;

17.3.3.2. (2) opslag van 11 204,2 kg schadelijke en irriterende producten;

17.3.4.2. (2) opslag van 660 liter P1-producten (thinner cellulose);

17.3.5.2. (2) opslag van 8 586 liter P2-producten;

17.3.6.1.b. (3) opslag van 12 868 liter P3-producten: 1 ondergrondse houder voor stookolie van 10 000 liter en diverse stoffen in verplaatsbare recipiënten;

17.3.7.1. (3) opslag van 1 326 liter P4-producten;

23.3. (2) opslag van 17 ton kunststoffen in een lokaal;

43.1.1. (3) verbrandingsinrichtingen zonder elektriciteitsproductie met een thermisch vermogen van 340 kW.

De vergunningsaanvraag met bijlagen ligt van 3 augustus tot en met
1september ter inzage van de bevolking bij de Dienst Leefmilieu en Natuurontwikkeling, Braemkasteelstraat 41, 9050 Gent-Gentbrugge, elke werkdag van 8 uur tot 13 uur en woensdagnamiddag ook van 14 uur tot 18.30 uur.

Tijdens die periode kunnen bezwaren en opmerkingen schriftelijk worden gericht aan het college van burgemeester en schepenen en mondeling worden meegedeeld aan de gemachtigde ambtenaar bij de Dienst Leefmilieu en Natuurontwikkeling.

Informatie

Dienst Leefmilieu en Natuurontwikkeling, Braemkasteelstraat 41, 9050 Gent-Gentbrugge, tel. (09)239 43 11, fax (09)239 43 90, e-mail leefmilieu@gent.be

Bevoegd

de heer Lieven Decaluwe, schepen van Milieuzaken, Gezondheidsbeleid en Openbaar Groen.

Deel: ' Milieuvergunningsaanvraag voor inrichting Gent-Mariakerke '
Lees ook