Gemeente Soest

Milieuvriendelijk op vakantie

Vakantietijd en dus.... wordt er gereisd. Veelal worden de auto, de bus, de trein, maar ook in toenemende mate het vliegtuig gebruikt om op de plaats van bestemming te komen. Het is op dit moment mogelijk om tegen goed betaalbare prijzen verre landen te bezoeken. Dat is nu leuk, maar wat betekent dit voor de leefbaarheid op onze aarde in de toekomst en bijvoorbeeld de verergering van het broeikaseffect?

Het invullen van onze vrije tijd, daar laten we ons niet in sturen en terecht, dat wil je zelf bepalen. Wel heeft een aantal organisaties alternatieven bedacht, waarbij we op reis kunnen hoe en waarheen we willen en tevens de milieugevolgen van ons reisgedrag kunnen compenseren.Hieronder staan er drie van velen:

* www.treesfortravel.nl
Kopen van certificaten. Elk certificaat garandeert dat 1,25 ton CO2 wordt vastgelegd in groeiend bos. Voor binnen Europa is 1 certificaat voldoende.

* www.ecodirect.nl
Beleggingsinstelling, die geld steekt in duurzame bosprojecten in Costa Rica en Belize. Een certificaat kost 35 en compenseert 1 ton CO2.

* www.vliegtax.nl
Strohalm wil graag dat er BTW op vliegtickets komt en accijns op kerosine. Nu al hebben zij het mogelijk gemaakt om vrijwillig een vliegtax te betalen. Per vliegreis wordt de de CO2-uitstoot berekend en de bijbehorende compensatie. De inkomsten van de vliegtax worden geïnvesteerd in zonne- en windenergieprojecten.

Voor informatie over duurzaam toerisme in het algemeen kunnen wij u de volgende internetadressen aanbevelen:

* www.nivon.nl en www.eceat.nl
Dit zijn adressen van organisaties die kleinschalig kamperen en andere accomodaties in de natuur en op het platte land stimuleren.
* www.duurzaamtoerisme.com
dit is een centraal informatiepunt, waarop alle activiteiten onder de aandacht worden gebracht die duurzaam toerisme in Nederland bevorderen.

---

Ontwerp buurtpark Koningsweg

Overhandiging 1e cheque vrijwillige toeristenheffing

Afsluiting

Ondernemers, verenigingen en instellingen: let op!

Gemeente Soest werkt mee aan bouwvergunning gevangenis bolletjesslikkers Soesterberg

Last van ongedierte?

Voor bestrijding en advies: bel RMN (035) 603 92 22

Gemeente Soest zestiende plaats op de lijst van beste gemeenten

Burgerjaarverslag 2001

Deel: ' Milieuvriendelijk op vakantie '
Lees ook