Gemeente Duiven


Nieuwsberichten

12-03-2003

Milieuzaken

Ontwerpvergunningen

De hieronder gepubliceerde (ontwerp) vergunningen, meldingen en bijbehorende stukken kunt u inzien

elke werkdag van 8.30 tot 12.30 uur en op afspraak (0316-279330) van 14.00 tot 16.00 uur op de afdeling Milieu en Bouwzaken van de sector Grondgebied van het gemeentehuis, Kastanjelaan 3 te Duiven;

indien hierom wordt verzocht (0316-279330): elke maandagavond van 18.00 tot 20.00 uur bij de afdeling Burgerzaken van de sector Burger en Samenleving.
Indien gewenst kan een mondelinge toelichting worden gegeven.

Ontwerpvergunningen

Marketing 23 t.n.v. HSF BV.
verleende vergunning, deze vergunning ligt van donderdag 13 maart 2003 tot en met woensdag 26 maart 2003 ter inzage

Gedurende de aangegeven inzagetermijn kunt u tegen dit besluit schriftelijk uw bedenkingen insturen bij burgemeester en wethouders, postbus 6, 6920 AA te Duiven. U kunt daarbij verzoeken uw persoonlijke gegevens niet bekend te maken.
Over de ontwerpvergunningen kunt u ook mondeling uw bedenkingen inbrengen. U moet dan voor dinsdag 25 maart 2003 een afspraak maken (0316-279331). Er is dan ook gelegenheid om met de gemeente, de aanvrager en de overige aanwezigen over de zaak te discussiëren. In principe wordt deze zitting gehouden op woensdag 26 maart 2003 om 16.00 uur op het gemeentehuis.
Alleen degenen die bedenkingen hebben ingediend kunnen beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Deel: ' Milieuzaken Gemeente Duiven 12-03-2003 '
Lees ook