Gemeente Soest

Nieuws

B&W besluiten
Op 't Hoogt
Verschijningsdata
Collecten
Verleende vergunningen
Vacatures
Lockerbie

Koninklijke Landmacht, Stichting Balans en gemeente Soest slaan handen ineen

Militairen aan de slag in gemeente Soest op 30 september, 1 oktober en 2 oktober

Door middel van een unieke samenwerking tussen Stichting Balans, gemeente Soest en de Koninklijke Landmacht kan de militaire oefening Lion King 2 van de Koninklijke Landmacht plaatsvinden. Deze, al sinds lange tijd geplande oefening, bestaat uit een groot aantal maatschappelijke werkzaamheden worden uitgevoerd in de gemeente Soest. Drie dagen lang zijn militairen actief bij diverse herstel- en schoonmaakwerkzaamheden in en rond accommodaties van Stichting Balans. Zo zijn de militairen op zondag 30 september actief bij kinderboerderij De Vrije Teugel. Daar gaan ze onder meer het zwanenverblijf schoonmaken en speeltoestellen repareren. Maandag 1 oktober en dinsdag 2 oktober is het militair groen onder andere te vinden in de straten van Soest. In de wijk Smitsveen worden onder meer vuilcontainers schoongemaakt. In heel Soest gaan de militairen aan de slag in tuintjes van bejaarden die op de wachtlijst van de 'groenconciërge' staan. Ook in de wijk de Engh en op kantoortijdenschool de Buut zetten de militairen hun beste beentje voor.

Op dinsdag 2 oktober om 16.00 uur bij De Vrije Teugel worden de resultaten van de werkzaamheden overgedragen aan wethouder Witte en de heer Sheldon, directeur van Stichting Balans.

Het uitvoeren van de werkzaamheden is een initiatief van de Koninklijke Landmacht. Op deze manier oefenen ze hun brede inzetbaarheid en geven ze op een andere manier invulling aan hun maatschappelijke meerwaarde. De gemeente Soest heeft het aanbod met beide handen aangepakt en Stichting Balans gevraagd activiteiten aan te dragen. De militairen pakken werkzaamheden op die nodig zijn, maar om wat voor reden dan ook zijn blijven liggen.

Iedereen is van harte welkom een kijkje te komen nemen bij de hardwerkende militairen.

Publiekszaken vrijdagmiddag 28 september gesloten

1 oktober is de afdeling Publiekszaken op vrijdag 28 september om 12.00 uur gesloten.Aanmelden kandidaten vrijwilligersprijs volksgezondheid en zorg
10e SEIZOENMARKT IN SOESTERBERG

Op zaterdag 29 september wordt de Soester Seizoenmarkt voor de 10e keer gehouden en voor de 3e keer in Soesterberg. De Seizoenmarkt heeft deze keer onderdak gevonden in de Soesterbergse Banninghal aan de Banningstraat, een uitstekende locatie met parkeerruimte en ook in de hal zo veel ruimte dat de deelnemers weer eens ruim kunnen uitpakken. In het verleden was de Seizoenmarkt te gast op het Dorpsplein en in het Officierscasino, beide op beide locaties met een enorm succes en de organisatie verwacht ook dit keer een gezellig drukke Seizoenmarkt in de Banninghal waar 35 verenigingen en organisaties zich aan het Soester publiek zullen presenteren tussen 10.00 uur en 15.00 uur.

10 jaar Seizoenmarkt
Het is dus al weer tien jaar geleden dat de seizoenmarkt voor de eerste keer heeft plaatsgevonden. Ontstaan bij de opening van het toen nieuwe gemeentehuis werden een aantal verenigingen en organisaties uitgenodigd te laten zien wat zij voor de Soester bevolking kunnen en willen betekenen. Toen, in 1990 was het bedoeld alle inwoners te betrekken bij de opening van het gemeentehuis. Het enthousiasme was groot, zo groot zelfs dat een tweetal raadsleden en een tweetal ambtenaren de koppen bij elkaar staken en de organisatie van een jaarlijkse seizoenmarkt op zich hebben genomen. Een initiatief dat vanaf het eerste jaar door de wethouder van cultuur werd gesteund. Zelfwerkzaamheid, improvisatievermogen en uitonderhandelen was vaak de enige mogelijkheid die het mogelijk maakte om elk jaar opnieuw met een sterk concept te komen. Ook dit jaar is de bezetting van de Seizoenmarkt weer zeer afwisselend en informatief voor de bezoekers, al betreurt de werkgroep het dat één deelnemer van het eerste uur om gezondheidsreden heeft moeten afhaken. Tot vele verbasteringen heeft de Seizoenmarkt al wel geleid in die 10 jaar, zo blijven veel mensen hardnekkig Seizoen S markt zeggen terwijl het logo toch duidelijk moet maken dat het om de zoen en niet de zoens gaat.

Veel demonstraties en optredens

Werd er in het verleden nog wel eens teruggegrepen op het optreden van al dan niet Soester artiesten, de laatste jaren is het zo dat de optredens worden verzorgd door de Soester verenigingen en organisaties waarbij natuurlijk in Soesterberg het spits wordt afgebeten door de Soesterbergse muziekvereniging Odeon, verder zijn er muziek en dansoptredens en zelfs ballet.

Opening door loco-burgemeester Blommers

Om 10.30 uur zal loco-burgemeester Neks Blommers deze 10e Seizoenmarkt openen en waarom niet de burgemeester maar de loco-burgemeester, mevrouw Neks Blommers is als wethouder van o.a. Cultuur altijd een groot voorstander geweest van een dergelijke markt omdat juist daar de verenigingen en organisaties zichzelf kunnen presenteren aan alle inwoners van Soest ( waar Soesterberg vanzelfsprekend bijhoort). Loco-burgemeester Blommers zal worden rondgeleid langs alle deelnemers door de voorzitter van de werkgroep Seizoenmarkt de heer Bert Krijger, die ook al weer voor de 10e keer de functie van "spreekstalmeester"op zich zal nemen. Om 10.35 uur begint dan het eerste optreden van Muziekvereniging Odeon die het spits afbijt van alle optredende verenigingen. Ook al heel traditioneel zal de Orgel en Keybordclub Eemland weer de achtergrondmuziek verzorgen.

Datum: Zaterdag 29 september 2001

Plaats van handelen: Banninghal, Banningstraat te Soesterberg

Tijd: Van 10.00 uur tot 15.00 uur

Toegang: Voor alle inwoners van Soest en Soesterberg en andere gemeenten Gratis.

De werkgroep Seizoenmarkt bestaat uit de Soester gemeente ambtenaren mevrouw Betty Krook-Kuyvenhoven en de heer Henk van Rijkom en de gemeenteraadsleden Bert Krijger en Peter van der Weij.

Seizoenmarkt te Soesterberg Programma 10e Seizoenmarkt 29 september 2001 in de Banninghal te SoesterbergWerken aan wegen

Herbestraten fietspaden Soesterbergsestraat
Vanaf maandag 27 augustus t/m maandag 8 oktober worden de fietspaden aan de Soesterbergsestraat herbestraat voorbij het winkelcentrum Soest zuid tot aan de rotonde Kerkstraat (Fietsers worden omgeleid middels borden). Rijbanen blijven berijdbaar.

Deel: ' Militairen aan de schoonmaak in gemeente Soest '
Lees ook