---

Ministerie van Defensie---

Foto: Defensie neemt deel aan Roparun (Peter Wiezoreck)

Militairen nemen deel aan Roparun

08-05-2002

Bij de Ahoy in Rotterdam is vanmiddag (8 mei) om 15.00 uur de 'Roparun' van start gegaan. Aan deze estafetteloop van Rotterdam naar Parijs nemen jaarlijks veel militairen deel. Defensie doet deze elfde editie van de Roparun mee met dertien teams van alle krijgsmachtdelen. In totaal doen dit jaar 185 teams, meer dan 1200 mensen, aan de Roparun mee. Voorafgaand aan de start van de 530 kilometer lange loop werd met alle teams een promotieloop van zeven kilometer lang dwars door Rotterdam gehouden. Deze kwam o.a. langs de Daniel den Hoedkliniek, een van de goede doelen waaraan de opbrengst van de estafetteloop ten goede komt.

Defensie stelt voor elk van de deelnemende defensie-teams transport, voeding, overnachtingmateriaal en kleding ter beschikking. Daarnaast verzorgt de landmacht het transport van 40 tenten en ander benodigd materiaal naar Parijs. Het Regionaal Commando West is verantwoordelijk voor de algemene coördinatie van de deelactiviteiten en het Situatie Centrum van de Bevelhebber der Landstrijdkrachten staat klaar om de teams bij eventuele calamiteiten steun te verlenen.

De Roparun is de langste non-stop estafetteloop van de wereld. In anderhalf tot twee dagen tijd leggen de deelnemende teams, bestaande uit acht lopers, een afstand af van ongeveer 530 kilometer door drie landen. Iedere loper rent ruim 80 kilometer binnen twee dagen. De opbrengst van de estafetteloop komt geheel ten goede aan de zieke medemens, met name kankerpatiënten, om de kwaliteit van hun leven zoveel mogelijk te verbeteren. De Daniel de Hoedkliniek en het Sophia kinderziekenhuis in Rotterdam zijn enkele van de instellingen waar de opbrengst naar toe gaat. (foto: Peter Wiezoreck)

Deel: ' Militairen nemen deel aan Roparun in Rotterdam '
Lees ook