gemeente den haageen miljoen per jaar voor groen en kleur in binnenstad
(7 april)

de haagse binnenstad krijgt een fleuriger aanzien. bij de begrotingsbehandeling 2000 is een amendement aangenomen waardoor er jaarlijks een miljoen beschikbaar komt voor extra groen en bloemen in de binnenstad. burgemeester en wethouders stellen voor 2000 een pragmatische aanpak voor:


* bloemperken in de tuin van de nieuwe kerk, bovenop en rond de
koningstunnel en langs de trambaan prinsessegracht/koninginnegracht;
* bakken met zomerbloemen en wintergroen bij de ingang van de paleistuin, de prinsessewal, het buitenhof, de groenmarkt (bij het oude stadhuis), de grote markt, de plaats, het torenplein, het plein en de pleinen voor de stations;
* teakhouten kuipen met bloemen en planten en geraniumzuilen op de looproutes langs de turfmarkt naar het spuiplein, vanaf hollands spoor naar de binnenstad en langs spui-hofweg-buitenhof;

* hangende bloembakken aan de leuningen van de herenbrug, spuibrug en wagenbrug.

de voorzieningen worden zoveel mogelijk in overleg met de betrokken
bewonersorganisaties en
winkeliersverenigingen aangebracht. er wordt een bedrag van vijftig duizend gulden gereserveerd als bijdrage aan initiatieven vanuit de burgerij of het bedrijfsleven.

de komende jaren zal het geld ook aan bomen van formaat en waterplanten in de grachten worden besteed.

Zoekwoorden:

Deel: ' Miljoen per jaar voor groen en kleur binnenstad Den Haag '
Lees ook