Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

Miljoenen euro's voor winnaars NWO/SPINOZA-premies 2001 29 augustus 2001
'Nederlandse Nobelprijs'

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft de namen bekend gemaakt van de vier toponderzoekers die de NWO/SPINOZA-premie 2001 ontvangen. De vier laureaten krijgen elk een bedrag van anderhalf miljoen euro (3,3 miljoen gulden). Zij krijgen de premie vanwege hun uitstekende verdiensten in hun vakgebied en hun onbetwiste internationale reputatie.

De NWO/SPINOZA-premies 2001 gaan naar:
Mw. prof. dr. D.I. (Dorret) Boomsma (1957), hoogleraar Biologische psychologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Prof. dr. J.C. (Hans) Clevers (1957), hoogleraar Klinische immunologie aan de Universiteit Utrecht - Universitair Medisch Centrum Utrecht. Prof. dr. E.W. (Bert) Meijer (1955), hoogleraar Organische Chemie aan de Technische Universiteit Eindhoven Prof. dr. J. (Hans) Oerlemans (1950), hoogleraar Meteorologie aan de Universiteit Utrecht (IMAU)

De NWO/SPINOZA-premie is de hoogste wetenschappelijke onderscheiding die ons land kent en wordt gezien als de 'Nederlandse Nobelprijs'. De premie, die dit jaar vanwege de komst van de euro naar boven is 'afgerond', wordt verleend aan uitnemende onderzoekers die tot de absolute top behoren in ons land. Daarnaast kenmerken zij zich door een internationaal erkende topkwaliteit en een grote aantrekkingskracht op jonge onderzoekers. Daarmee geven zij een belangrijke impuls aan hun vakgebied en fungeren zij als ambassadeur van de Nederlandse wetenschap. NWO verwacht dat zij deze stimulerende en richtinggevende rol nog vele jaren zullen voortzetten. De uitreiking van de NWO/SPINOZA-premie 2001 zal over enkele maanden plaatsvinden. De SPINOZA-premies worden toegekend op voordracht van de rectores magnifici van de universiteiten, de voorzitters van de afdelingen Letterkunde en Natuurkunde van de KNAW, de voorzitter van het Nederlands Forum voor Techniek en Wetenschap, het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren en de voorzitters van de NWO-gebiedsbesturen. De SPINOZA-commissie, bestaande uit dertien leden, beoordeelt de voordrachten. Er werden dit jaar ruim dertig onderzoekers voorgedragen.

De premie wordt dit jaar voor de zevende maal toegekend. Eerdere laureaten zijn: 2000 mw. prof. dr. E.F. van Dishoeck (UL), prof. dr. D. Frenkel (FOM-AMOLF, UvA en UU), mw. prof. dr. D.S. Postma (RUG, AZG) 1999 prof. dr. C.W.J. Beenakker (UL), prof. dr. ir. R. de Borst (TUD), mw. prof. dr. E.A. Cutler, (Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek, Nijmegen ) en prof. dr. R.H.A. Plasterk (UvA) 1998 prof. dr. J.H.J. Hoeijmakers (EUR), prof. dr. H.W. Lenstra (UL) en prof. dr. P.C. Muysken (UL) 1997 prof. dr. F.H.H. Kortlandt (UL), prof. dr. H.M. Pinedo (VU) en prof. dr. R.A. van Santen (TUE) 1996 prof. dr. J.F.A.K. van Benthem (UvA), prof. dr. P. Nijkamp (VU), prof. dr. G.A. Sawatzky (RUG 1995 prof. dr. G. 't Hooft (UU), prof. dr. E.P.J. van den Heuvel (UvA), prof. dr. F.G. Grosveld (EUR), prof. dr. F.P. van Oostrom (UL) Nadere informatie bij NWO, afd. Voorlichting & Communicatie, tel. (070) 3440713, fax (070) 3850971, e-mail news@nwo.nl

Deel: ' Miljoenen euro's voor winnaars NWO/SPINOZA-premies 2001 '
Lees ook