Siemens Nederland N.V.

Persbericht

RBS 0300.068 nl

Den Haag, vrijdag 10 maart 2000

Nieuwe computersystemen voor alle Rabobanken - Rabofacet tekent miljoenencontract ter vervanging KIK-apparatuur

Gemeenschappelijk persbericht Rabofacet en Siemens Nixdorf

Rabofacet, het facilitaire centrum voor de Rabobank Groep, heeft een miljoenencontract afgesloten met Siemens Nixdorf. In de loop van dit jaar zullen alle oude Key-to-Storage inclusief Kasverkeer-systemen (KIK) bij de lokale Rabobanken worden vervangen door Siemens Nixdorf apparatuur. De volledige uitrol moet eind dit jaar rond zijn.

Het systeem voor de ondersteuning van het primaire proces van de Rabobanken, KIK, is al 21 jaar in gebruik. Met dit lokale systeem worden alle balietransacties en back-office mutaties naar de centrale systemen doorgeleid. Om de continuïteit van KIK te garanderen is het vervangen en standaardiseren van de hardware noodzakelijk gebleken. Daarom is besloten alle ruim 700 oude systemen door 559 standaard BNC-systemen te vervangen. De betrouwbaarheid van het apparatuur zal hierdoor toenemen en de totale kosten zullen hierdoor verminderen.

Th. Cohn, voorzitter van de Raad van Bestuur van Siemens Nederland, R. Dekker, algemeen directeur Rabofacet en H.Z. de Mildt, algemeen directeur Siemens Nixdorf, hebben recentelijk de contracten getekend.

Nader inlichtingen voor de redactie:
Siemens Nederland, afdeling persvoorlichting, Dick Kors Tel. (070) 333 1606
Rabofacet, Project KIK 2000 Communicatie, Hans Verhoef, Tel (030) 215 1431

© Siemens Nederland N.V. 2000

Deel: ' Miljoenencontract Rabofacet en Siemens Nixdorf '
Lees ook