Federatie van Ouderverenigingen

Persbericht: Miljoenennota 2002

18 september 2001

Miljoenennota 2002: grote teleurstelling ouders verstandelijk gehandicapten

Mensen met een verstandelijke handicap en hun verwanten ervaren dagelijks de zeer gebrekkige woon- en leefomstandigheden van grote aantallen mensen met een verstandelijke handicap. Deze is nog steeds ver onder de maat en onacceptabel. Te denken valt aan veel te grote woon- en leefgroepen, slechte huisvesting, het ontbreken van werkelijk zinvolle dagbesteding e.d.. Noden die door onderzoek van de inspectie zijn bevestigd.

Bitter gestemd is de Federatie van Ouderverenigingen daarom over het kleine bedrag dat extra beschikbaar komt voor de verbetering van de kwaliteit van bestaan van deze mensen met een verstandelijke handicap. Te meer omdat de Tweede Kamer via de motie Dankers unaniem het kabinet op riep hier het nodige aan te doen en hiervoor ook de financiële middelen ter beschikking te stellen. Helaas moeten we constateren dat de beschikbare gestelde 75 miljoen gulden (50 miljoen t.b.v. de kwaliteit van zorg en 25 miljoen voor dagbesteding) een druppel op een gloeiende plaat is en op voorhand uitvoering van de wensen van de FvO en de Tweede Kamer niet serieus mogelijk maakt.

Het kabinet en in het bijzonder Staatssecretaris Vliegenthart verdienen lof voor de vele gelden die in 2002 beschikbaar komen voor de oplossing van de wachtlijst-problematiek. De FvO onderschrijft de voortvarende aanpak die hiermede gekozen is. Ook hier echter blijkt de kwaliteit van de geboden oplossingen onder de maat.

Zoekwoorden:

Deel: ' Miljoenennota teleurstelling ouders gehandicapten '
Lees ook