Bedrijfschap Horeca en Catering

Zoetermeer, 10 februari 1999
Persbericht P-03 , afd. Communicatie, tel. (079) 368 07 19

Onderzoek 'ICT in de horeca 1999' toont aan:
Millennium leeft meer dan euro en internet

Actief bezig met het millenniumprobleem, een merendeels afwachtende houding tegenover de euro en interesse voor internet-toepassingen. Dat constateert het bedrijfschap Horeca en Catering over de bedrijfstak in het rapport 'ICT in de horeca 1999' naar aanleiding van een onderzoek onder ruim 800 bedrijven in de horeca. Daaruit blijkt dat inmiddels bijna de helft van de horecabedrijven computers en software gebruikt, hetgeen een forse stijging is van meer dan 30% ten opzichte van 1991. De automatiseringsgraad van de bedrijfstak handhaaft zich op ruim 70%. Van de bedrijven is 25 tot 30% structureel niet ontvankelijk voor automatisering.

Bijna 45% van de ondervraagde bedrijven is millenniumproof, onderneemt stappen om zover te komen of is zich ervan bewust dat zij nu actie moeten ondernemen. Bijna helft van de bedrijven denkt geen hinder te ondervinden van de millenniumkwestie. In het algemeen stellen de bedrijven zich tamelijk passief op tegenover de euro. Hotels bereiden zich er het meest actief op voor. Ruim 40% heeft zich inmiddels voorbereid, is daarmee bezig of start er binnenkort mee. Het gebruik van internet komt langzaam op gang. Van de bedrijven is 16% aangesloten op het wereldwijde netwerk. Ongeveer 40% van de grote bedrijven, en dan vooral hotels, passen het internet toe. Wat betreft het gebruik van nieuwe kooktechnieken nemen horecabedrijven een tweede plaats in na de catering maar voor de zorgsector. Meer dan 40% kookt uitsluitend of gedeeltelijk ontkoppeld.

Evenals in vorige jaren heeft de bedrijfstak forse investeringsplannen. De omvang ervan bedraagt ongeveer 110 miljoen gulden. Dat bedrag zal vooral dit jaar worden geïnvesteerd. Er bestaan grote verschillen tussen kleine en grote bedrijven op het vlak van automatisering. Zo gebruikt 82% van de grote bedrijven pc's, waarbij 48% deze in een netwerk heeft gekoppeld. Voor kleine bedrijven is dat respectievelijk 34 en 4%. Kostenbesparing en efficiency zijn voor de meeste bedrijven reden om te automatiseren.

Het rapport 'ICT in de horeca 1999' komt binnenkort beschikbaar als CD-ROM. Deze kost 100 gulden en is te bestellen via de Informatieservice van het Bedrijfschap, tel. (079) 368 07 07. Meer informatie over de CD-ROM is binnenkort te vinden op de site van het Bedrijfschap, www.bedr-horeca.nl.

Deel: ' Millennium leeft meer dan euro en Internet in horeca '
Lees ook