Millennium Platform

9 september 1999 toont noodzaak van ketentesten

Het Millennium Platform heeft met aandacht de millennium-oefening van de overheid in de afgelopen nacht gevolgd. De problemen die hier en daar tevoorschijn zijn gekomen tonen ondubbelzinnig aan dat realistische tests zeer zinvol zijn. Het Millennium Platform dringt er bij bedrijven en bij overheidsorganisaties op aan om het testen van belangrijke systemen zeer serieus ter hand te nemen en vooral de ketens daarin te betrekken. Een organisatie kan nog zo millennium-bestendig zijn, als een belangrijke leverancier van diensten of goederen uitvalt of een afnemer in gebreke blijft kan dit tot ernstige verstoringen leiden. Het is logisch dat ook buitenlandse logistieke ketens in testsessies worden meegenomen.

Het is tevens van belang dat bedrijven en instellingen solide noodplannen maken voor het geval dat er zich toch, bijvoorbeeld door een verstoring in de keten, problemen voordoen op of na 1 januari 2000. Als van tevoren, naast het opsporen en oplossen van het probleem, ook realistische plannen zijn gemaakt om de meest essentiële systemen paraat te kunnen houden en om de meest essentiële functies te kunnen blijven vervullen, is de aanpak van het millenniumvraagstuk pas af. Ook noodplannen moeten overigens op hun feilloze werking worden getest.

De aanpak van het millenniumvraagstuk vordert zeer goed in Nederland. Maar volledige inzet om mogelijke problemen te voorkomen en te beheersen blijft nodig.

Deel: ' Millennium Platform 9 september toont noodzaak ketentesten '
Lees ook