Millennium Platform


Millennium Platform introduceert Erecode 2000 op 3 februari

Op 3 februari aanstaande introduceert het Millennium Platform in navolging van Groot-Brittannië de Erecode 2000: een verklaring die bedrijven kunnen ondertekenen om aan te geven dat zij bereid zijn informatie te verschaffen over de millenniumstatus in producten en diensten.
Doel van de Erecode 2000 is het stimuleren van de onderlinge openheid, duidelijkheid en vertrouwen rond het 2000-probleem in ketens van leveranciers en afnemers. Met het tekenen van de Erecode 2000 geven bedrijven onomwonden een signaal af aan hun partners in de keten. Namelijk, dat zij het uitgangspunt "Eerst oplossen, dan knokken" steunen en dat zij een actieve bijdrage te willen leveren aan de oplossing van het millenniumprobleem.
Wie de verklaring tekent wordt opgenomen in een publiek toegankelijk bestand en kan het Erecode 2000-vignet opnemen in hun bedrijfscommunicatiemiddelen.
Verschillende Nederlandse bedrijven hebben al aangegeven de Erecode 2000 te zullen ondertekenen.
De komende weken zal meer informatie over de Erecode 2000 op deze site worden gepubliceerd.

De Erecode 2000 is opgezet naar Engels voorbeeld. De Engelse 'Pledge' is inmiddels door meer dan 700 bedrijven ondertekend, waaronder Unilever, IBM en ICL.

Internationaal komt steeds meer aandacht voor de oplossing van eventuele millenniumgeschillen. Ook in de Verenigde Staten bestaat een vergelijkbaar initiatief.Deel: ' Millennium Platform introduceert Erecode 2000 '
Lees ook