Persbericht drs Wim van Velzen

Schriftelijke vraag van Wim van Velzen MEP Aan de Europese Commissie Brussel, 02 december 1999

Millenniumbestendigheid van Albanese luchtvaartsector

Er is al veel gewerkt aan het millenniumvraagstuk, waarover vele mensen zich zorgen maken. Nu er nog minder dan 30 dagen te gaan zijn, blijkt dat niet heel Europa veilig is om de overstap naar de nieuwe eeuw te maken. Tot op heden heeft Albanië geen rapport uitgebracht aan de ICAO (internationale organisatie voor burgerluchtvaart) over de millenniumbestendigheid van de luchthavens in Albanië. Duidelijk is dat naast de ICAO ook de Europese Unie belang heeft bij duidelijkheid over de millennium-status van buurland (van Griekenland) Albanië.

De Europese Commissie heeft op 24 november 99 gesproken over onderhandelingen met Albanië, c.q. de politieke institutionele en economische problemen die daarbij spelen. 1. Is de Europese Commissie zich bewust van de mogelijke risico's die deze situatie in Albanië in relatie tot het millenniumvraagstuk en de luchtvaart met zich meeneemt voor de Europese Unie? Welke van deze risico´s zijn volgens de Europese Commissie de belangrijkste? 2. Hoe denkt de Europese Commissie de gevaren voor de EU-burgers van een niet-millenniumbestendig luchtvaartsysteem in de directe omgeving van de Europese Unie te kunnen beperken? 3. Wat is de rol geweest van het millenniumvraagstuk in de conclusie van de Europese Commissie (d.d. 24-11-1999) dat het op dit moment onmogelijk is een officieel voorstel te formuleren voor onderhandelingsrichtlijnen over een overeenkomst met Albanië over stabilisatie en toetreding? 4. Welke stappen gaat de Europese Commissie ondernemen om duidelijkheid te krijgen over de millennium-bestendigheid van de Albanese luchtvaartsector? 5. Is de Europese Commissie bereid om bij uitblijven van duidelijkheid hierover van Albanese kant, een waarschuwing te doen uitgaan om rond de jaarwisseling niet naar Albanië te vliegen of van Albanese luchtvaartmaatschappijen gebruik te maken? 6. Kan de Europese Commissie bovenstaande vragen beantwoorden vóór 31 december 1999, gezien de aard van dit onderwerp?

Deel: ' Millenniumbestendigheid van Albanese luchtvaartsector '
Lees ook