Digitale Gemeente Houten

Gemeentenieuws van 24/08/99

Millenniumfeesten aan voorwaarden gebonden

Over enkele maanden is het zover, dan breekt het jaar 2000 aan. Voor veel mensen een reden om feest te vieren. Alhoewel de kans bestaat dat op 1 januari 2000 om 00.00 de stroom uitvalt of de hulpdiensten niet meer optimaal hun werk kunnen doen, wil het gemeentebestuur van Houten het houden van georganiseerde feesten in horecagelegen-heden of tenten toestaan. Zoals wij al eerder geschreven hebben zullen de organisatoren aan een aantal voorwaarden moeten voldoen en zijn zij zelf verantwoordelijk en aanspra-kelijk voor eventuele problemen. De voorwaarden waaraan de organisatoren moeten voldoen zijn inmiddels vastgesteld door de burgemeester.

Voorwaarden
De belangrijkste voorwaarden zijn dat een vergunning voor een feest tijdens de millenniumwisseling vóór 1 oktober 1999 moet zijn aange-vraagd. Een andere voorwaarde is dat de organisatoren zelf verant-woordelijk zijn voor een goed verloop van het feest. Om dat te bevor-deren dienen zij te zorgen voor brandwachten en toezichthouders van een erkend bureau. In overleg met de politie wordt vastgesteld hoeveel van die mensen aanwezig moeten zijn. Ook zal moeten worden aangetoond dat er een deugdelijke noodstroomvoorziening geregeld is.

Nadere informatie
De beleidsregels waarin de voorwaarden rond de aanvraag voor een vergunning voor een millenniumfeest staan opgesomd, liggen ter inzage bij de afdeling Openbare Werken.

Copyright © De Digitale Gemeente Houten 1998 - 1999 Vragen, opmerkingen, suggesties? info@houten.com

Onderwerpen

Gemeentenieuws

Algemeen nieuws

Deel: ' Millenniumfeesten in Houten aan voorwaarden gebonden '
Lees ook