Millennium Platform Zorg

MPZ Nieuws

26-4-1999 Persbericht

Millenniumoefening Calamiteitenhospitaal Utrecht geslaagd

BREUKELEN, 26 APRIL 1999 De uitgebreide millenniumoefening die afgelopen zaterdag 24 april is uitgevoerd in het Calamiteitenhospitaal in Utrecht is zonder problemen verlopen. Dit betekent dat het hospitaal in staat zal zijn om ook rond de millenniumwisseling slachtoffers van eventuele rampen in Nederland op te vangen. Het geeft bovendien aan dat de zorgsector goed op weg is met de aanpak van het millenniumprobleem. De test was georganiseerd door het Millennium Platform Zorg (MPZ), in samenwerking met het Academisch Ziekenhuis Utrecht (AZU) en het Centraal Militair Hospitaal (CMH).

De millenniumoefening had de vorm van een tijdreis. Alle klokken van de aanwezige apparaten en systemen werden vooruitgeschoven naar 31 december 1999, 23.30 uur: de vooravond van het nieuwe millennium. Rond dat tijdstip werd een ongeval in de regio gesimuleerd, waarbij zware gewonden vielen. Deze patiënten (acteurs) werden met ambulances en een helikopter van de Koninklijke Landmacht naar het Calamiteitenhospitaal gebracht, waar de opvang in gang werd gezet. Ondertussen tikte de tijd door en werd de millenniumovergang getest. Tijdens de oefening is geen enkel systeem of apparaat uitgevallen en is de continuïteit van de zorgverlening zodoende geen moment in gevaar geweest.

Projectleider Peter Branger van het MPZ toonde zich gerustgesteld door de resultaten van de oefening. "Het medisch personeel noch de patiënten hebben iets gemerkt van de millenniumovergang. Maar deze resultaten kunnen niet zomaar worden doorgetrokken naar andere ziekenhuizen, want er zijn er geen twee hetzelfde. Daarom stimuleert het MPZ ook andere zorginstellingen om een dergelijke tijdreis te organiseren. Natuurlijk kan een operationeel ziekenhuis niet als geheel worden getest, maar delen van het zorgproces zijn wel degelijk aan een millenniumtest te onderwerpen. Door tijdig te testen, zoals bij het Calamiteitenhospitaal, kunnen eventuele problemen nog op tijd worden verholpen. Alleen zo zijn risico's tot het minimum te beperken. Klaar zijn voor het nieuwe millennium betekent immers dat je de millenniumrisico's hebt gereduceerd tot normale bedrijfsrisico's."

Minister Van Boxtel, die de millenniumproblematiek in zijn portefeuille heeft, was tijdens de hele oefening aanwezig. Hij zag in de geslaagde proef de bevestiging dat Nederland goed op weg is met de aanpak van het millenniumprobleem. "We zijn op tijd begonnen en steeds als we signalen ontvangen dat er iets fout dreigt te gaan, zitten we er meteen bovenop. Bovendien vind ik het goed dat deze oefening in alle openbaarheid heeft plaatsgevonden.

Het MPZ is in december 1997 opgericht door de zorgsector en geïnstalleerd door de minister van VWS. Het doel van het MPZ is de zorginstellingen te ondersteunen bij de aanpak van hun millenniumprobleem. Alle grote landelijke organisaties in de gezondheidszorg zijn aangesloten bij het MPZ. Wie vragen heeft kan contact opnemen met de helpdesk van het MPZ: (0346) 258 555 of de internetsite raadplegen: http://www.mpzorg.nl.

Deel: ' Millenniumoefening Calamiteitenhospitaal Utrecht geslaagd '
Lees ook