BOVAG persbericht

Bron: Persberichten
Datum: 23-9-1999We blijven rijden, maar de meeste bedrijven moeten nog veel doen

Fietsers, bromfietsers, motorrijders en automobilisten kunnen ook direct na de millenniumwisseling zonder problemen hun voertuig kopen, laten onderhouden, repareren en keuren. Maar de meeste bedrijven moeten nog heel wat doen om het nieuwe millennium zonder storing in de bedrijfsprocessen in te gaan.

Dit blijkt uit een pilotonderzoek dat BOVAG de afgelopen maanden in nauwe samenwerking met het Millenniumplatform heeft laten uitvoeren.

Voor de mobiliteit van de klanten behoeft niet te worden gevreesd, uiteindelijk zullen de bedrijven hun diensten kunnen blijven leveren, maar, zoals de zaak er nu voor staat, niet zonder problemen binnen het bedrijf.

Van de veertig bedrijven waar BOVAG een zogenaamde milleniumscan heeft uitgevoerd, bleek bijvoorbeeld maar liefst 80% een of meer PC's te gebruiken die niet millenniumproof waren. Verschillende softwareprogramma's waren ook niet millenniumproof, of de leverancier had nog geen millenniumverklaring afgegeven. Datzelfde geldt voor verschillende testapparaten in de werkplaats en van enkele datacommunicatiesystemen staat ook nog niet vast of die wel millenniumproof zijn. Bovendien blijken er ook nog een aantal alarmsystemen en toegangscontrolesystemen niet aan de gewenste eisen te voldoen.

Conclusie, de bedrijven zullen, met wat kunstgrepen ongetwijfeld wel kunnen blijven functioneren na 1 januari 2000, maar de interne bedrijfsvoering zal wel wat vertraging en problemen ondervinden. En dat kost tijd en geld. Gemiddeld kan het de onderzochte bedrijven, als ze niet tijdig maatregelen nemen, een bedrijfsschadepost van 20.000 tot 50.000 gulden per dag opleveren.

Maar in de komende maanden kan nog veel onheil worden voorkomen. Deze week meldt de BOVAG-krant de leden al uitvoerig wat er bij het onderzoek is geconstateerd en wat de mogelijkheden zijn om problemen te voorkomen.

Bondsvoorzitter mr. John Hoekzema van BOVAG meldt dat zijn organisatie al enkele jaren geleden begonnen is met de voorlichting aan de leden over de millenniumproblematiek. 'Maar in de laatste maanden van dit jaar komt het er natuurlijk op aan alles af te krijgen', zegt hij.

'Daartoe heeft BOVAG enkele maanden geleden al, als eerste brancheorganisatie, een millenniumadviseur aangesteld die in nauwe samenwerking met het milleniumplatform BOVAG en haar leden adviseert hoe te handelen.

Wekelijks is er een telefonisch spreekuur waar de leden terecht kunnen.

Er is ook een speciale checklist ontwikkeld, waarmee de ondernemers zelf hun bedrijf op millenniumproblematiek kunnen scannen.

Via BOVAG kan daartoe ook een extern bureau worden ingeschakeld die voor een standaardtarief van f 445,- ex. BTW zo'n millenniumscan doet.

Persinformatie: We blijven rijden, maar de meeste bedrijven moeten nog veel doen

BOVAG heeft nu ook een databank ingericht met voor de branche relevante millenniumverklaringen van apparatuur en software.

Leden kunnen nu de resultaten van hun millenniumscan aan de millenniumadviseur van BOVAG voorleggen teneinde de benodigde verklaringen te laten verkrijgen (vaak ook nodig voor de bedrijfsverzekering).

En de komende maanden zullen we de voorlichting aan de leden nog verder intensiveren. Via de BOVAG-Krant, speciale informatiebladen, bijeenkomsten en vergaderingen en natuurlijk via ons speciale telefonische millenniumspreekuur moet het voor alle bijna 12 000 bij BOVAG aangesloten mobiliteitsbedrijven mogelijk zijn om zonder problemen en bedrijfsschade de nieuwe eeuw in te gaan', aldus Hoekzema bij het in ontvangst nemen van het millenniumonderzoeksrapport uit handen van branchecoördinator Bart de Vries van het millenniumplatform.

Deel: ' Millenniumonderzoek BOVAG We blijven rijden '
Lees ook