Gemeente Tilburg


3-1-2000

Millenniumtestdag gemeente
Tilburg verloopt vlekkeloos

3 januari gemeentehuis gewoon geopend

Sinds begin 1997 buigt een honderdtal ambtenaren zich over het millenniumprobleem in de gemeentelijke computersystemen en apparatuur. Zondag 2 januari was de finale testdag waarop is gecontroleerd of de gemeente inderdaad millenniumproof is. De testresultaten zijn zonder uitzondering goed, maandag 3 januari draait de gemeentelijke dienstverlening weer als vanouds.

De test op 2 januari is bedoeld als een laatste check. In 1998 en 1999 zijn namelijk alle vitale systemen en apparatuur getest in de speciaal daarvoor ingerichte millenniumtestcentra met behulp van o.a. tijdreizen. Verschillende millenniumbugs zijn toen zichtbaar geworden, maar zonder schade voor de gemeentelijke dienstverlening omdat er 'stand-alone' werd getest. Deze bugs zijn gerepareerd met als resultaat dat 1 november 1999 de gemeente Tilburg millenniumproof kon worden verklaard.
Op 2 januari is uiteindelijk de proef op de som genomen of de systemen inderdaad correct werkten, dat leverde geen problemen op.

De voorbereidingen op de millenniumovergang zijn gecoördineerd door een gemeentebrede projectgroep. Het Servicebedrijf Informatisering & Automatisering heeft grotendeels voor de uitvoering zorggedragen en de testcentra ingericht en gestuurd. Het daadwerkelijke testen is vooral door de verschillende gemeentelijke diensten gebeurd, zoals Sociale Zaken (uitkeringssysteem) en Openbare Werken Tilburg (rioolgemalen, verkeersregelinstallaties, etc.). Na 2000 zal het testcentrum in Tilburg blijven bestaan voor bijvoorbeeld het testen van nieuwe systemen maar ook voor de invoering van de euro.

In de loop van 2000 blijft de gemeentebrede coördinatiegroep millennium alert op storingen ten gevolge van de millenniumbug. 29 februari bijvoorbeeld is nog steeds een millenniumgevoelige datum. Ook is het mogelijk dat millenniumstoringen pas na verloop van tijd zichtbaar worden.

Deel: ' Millenniumtestdag gemeente Tilburg verloopt vlekkeloos '
Lees ook