Nederlandse Vereniging van journalisten

Millenniumvergoeding
Omroeppersoneel moet Ouderjaarsavond en Nieuwjaardag een extra vergoeding van 500 gulden bruto ontvangen. De NVJ adviseert de ondernemingsraden van de betrokken omroepbedrijven daarover afspraken te maken.

Uitgangspunt voor de NVJ is dat het werken tijdens feestdagen tot het reguliere takenpakket van journalisten en programmamakers behoort. Vanwege het bijzondere karakter van de millenniumwisseling wordt een extra vergoeding echter op zijn plaats geacht. Ook wordt werkgevers gevraagd extra zorgvuldig om te gaan met de indeling van het personeel. Er moeten niet meer medewerkers worden ingezet dat strikt noodzakelijk is.

Om discussie te voorkomen over de vraag wie voor vergoeding in aanmerking komt, moet aansluiting worden gezocht bij de CAO. Alleen mensen die op 31 december na 19.00 uur en mensen die op 1 januari 2000 de hele dag werken zouden voor het extraatje in aanmerking moeten komen. Eerder werd op centraal niveau met de omroepwerkgevers overlegd over een millenniumvergoeding. Daar viel geen overeenstemming te behalen over het NVJ-voorstel.

Deel: ' Millenniumvergoeding voor omroeppersoneel '
Lees ook