Millennium Platform Zorg

MPZ Nieuws

10-11-1999 Millennniumgevoelige apparatuur in thuissituatie

In samenwerking met diverse instellingen uit de zorgsector heeft KPMG in opdracht van het MPZ een onderzoek uitgevoerd naar apparatuur in de thuissituatie. Het doel van het onderzoek was om op de eerste plaats te komen tot een overzicht van apparatuur die rond het millennium problemen zou kunnen veroorzaken in de thuissituatie en om op de tweede plaats meer helderheid te scheppen in de taken en verantwoordelijkheden van de diverse actoren. De resultaten van dit onderzoek staan in het rapport Millenniumgevoelige apparatuur in de thuissituatie. Dit rapport staat op deze website. Ook kunt u het aanvragen bij de MPZ-helpdesk: (0346) 25 85 55.

Er zijn verschillende partijen betrokken bij de verstrekking van, het gebruik van en de zorg voor apparatuur bij patiënten thuis: (huis)artsen, zorgverzekeraars, gemeenten, leveranciers, (thuis)zorginstellingen en de patiënt zelf. Het is van belang dat rondom de millenniumgevoelige apparatuur in de thuissituatie maatregelen worden getroffen, zodat bij een verstoring in de nuts-voorzieningen en/of het niet millenniumbestendig of millenniumongevoelig blijken van deze apparatuur de kwaliteit en de continuïteit van de te leveren zorg (blijvend) is gewaarborgd.

Het rapport behandelt vier voorbeelden die ingaan op de volgende vragen: a. Wie is verantwoordelijk voor de millenniumbestendigheid van de apparatuur? b. Wie is verantwoordelijke voor de continuïteit van de zorg? De volgende voorbeelden worden beschreven: Patiënt wordt behandeld met hartbewakingsapparatuur. Patiënt maakt gebruik van personenalarmering. Patiënt voert zelfstandig dialyse uit met dialyse-apparatuur in bruikleen. Patiënt wordt behandeld met infuuspomp voor pijnbestrijding.

Zoekwoorden:

Deel: ' Millennniumgevoelige apparatuur in thuissituatie '
Lees ook