29-04-1999

steve miller nieuwe voorzitter, president en ceo van shell oil company

houston - shell oil company in de verenigde staten heeft vandaag bekend gemaakt dat de heer j.e. little op 30 juni a.s. zijn functie als president en ceo van shell oil company zal neerleggen wegens het bereiken van de leeftijd waarop hogere leidinggevende functionarissen van die maatschappij gewoonlijk met pensioen gaan.

de heer s.l. miller, thans directeur van n.v. koninklijke nederlandsche petroleum maatschappij en groepsdirecteur, zal de heer little met ingang van 1 juli 1999 opvolgen als president en ceo. de heer miller zal ook het voorzitterschap van de board of directors van shell oil company overnemen van de heer m. moody-stuart. deze verantwoordelijkheden nopen de heer miller om af te treden als directeur van de koninklijke wanneer hij in functie treedt bij shell oil company. tezelfdertijd zal hij ook zijn functies van lid van het praesidium van de raad van beheer van shell petroleum n.v. en managing director van the shell petroleum company limited neerleggen en dientengevolge geen groepsdirecteur meer zijn. het besluit van de heer miller om zijn huidige bestuursfuncties neer te leggen wordt node aanvaard, maar zijn nieuwe benoeming benadrukt het belang van de amerikaanse markt voor de koninklijke/shell groep.

Deel: ' Miller nieuwe Voorzitter, President en CEO Shell Oil '
Lees ook