Afzender: bvanbeek@bosk.nl

Contactpersoon: Bram van Beek

Rob van Reijn neemt boek in ontvangst

Datum: vrijdag 14 september 2001

op vrijdag 14 september zal Rob van Reijn, bekend mimespeler, het eerste exemplaar van het boek "Leven met een schisis" in ontvangst nemen. Als bekende Nederlander heeft Rob van Reijn altijd zeer openhartig over zijn schisis gesproken. Schisis is het Griekse woord voor 'spleet', jaarlijks worden er in nederland ongeveer 350 kinderen geboren met een lip-kaak- en/of gehemeltespleet. (in de volksmond wordt schisis meestal aangeduid met 'hazelip'.

Leven met een schisis is geschreven door Corri Sigmond, zelf geboren met een enkelzijdige schisis. Het boek bevat 35 interviews met lotgenoten van verschillende leeftijden. Zij vertellen zeer openhartig met welke moeilijkheden zij te kampen hebben (gehad) en hoe de buitenwereld op hen reageert. Het boek wordt uitgegeven door de BOSK, vereniging van motorisch gehandicapten en hun ouders. De BOSK behartigt tevens de belangen van mensen met een schisis.

BOSK,

postbus 3359

3502 GJ

Utrecht

Telefoon: 030 2459090

www.bosk.nl



Deel: ' Mimespeler Rob van Reijn ontvangt 'Leven met een schisis' '




Lees ook