Engelse software in paar jaar tijd uitgegroeid tot wereldmarktleider

MIMEsweeper zorgt voor totale beheersing en uitvoering van content security

Als een onderneming of instelling denkt aan bescherming tegen de bedreigingen door emailverkeer en Internet, is de installatie van een fire-wall en antivirus-tools vaak het eerste dat opkomt. Dat die onvoldoende zijn en absoluut niet waterdicht onderkent men nog vaak niet. Tal van andere bedreigingen door en voor netwerken en dus voor ondernemingen omzeilen fire-walls en antivirus-tools gemakkelijk. "Organisaties die hun netwerken alleen beschermen met fire-walls en antivirus-tools, zetten als het ware een sluis open van een enorm reservoir Internet-bedreigingen", zegt Chris Heslop. Heslop is marketing manager in Engeland voor MIMEsweeper van Content Technologies. Het product MIMEsweeper dat in de Benelux vertegenwoordigd wordt door Data Results, is wereldmarktleider in content security.

Het Engelse Content Technologies startte ruim vier jaar geleden met de ontwikkeling van MIMEsweeper. De softeware is inmiddels wereldwijd uitgegroeid tot een gevestigde en bewezen oplossing om de inhoud van dataverkeer via email en Internet te beveiligen en beheersen. Het succes van MIMEsweeper berust op de betrouwbaarheid van het product en wat het allemaal kan en doet. "Een fire-wall bijvoorbeeld beveiligt de toegang tot een netwerk en bepaalt wie er wel en geen gebruik van mag maken. Het zegt niets over de werkelijke inhoud van het dataverkeer. Want daar kijken fire-walls niet in om te achterhalen of er bedreigingen en niet wenselijke files inzitten", zegt Jan van der Marel, directeur van Data Results. "MIMEsweeper doet dat uitgebreid en grondig. Het beheert en behandelt WEB, FTP en email niet alleen op inhoud, maar maakt gebruik van alle informatie die in data kan zitten. Inclusief adressering en gegevens over de routing."
"Het product is een belangrijke aanvulling op een fire-wall en antivirus-tool. Nu zeggen de meeste organisaties ‘alles mag binnen, als er maar geen virussen inzitten’. Daar moet men vanaf, omdat een virus maar één van de vele bedreigingen is. Content security en MIMEsweeper gaat ook over virussen, maar lang niet enkel en alleen. Ze vormen een combinatie die regelt wat men wil met een netwerk en wat vervolgens wel en niet mag en kan. MIMEsweeper is gereedschap dat enerzijds de inhoud van intern en extern dataverkeer beveiligt en bewaakt. Anderzijds is het een instrument voor het management om het netwerk veilig en efficiënt in te zetten. Op een manier waarvoor het ook bedoeld is."

Uit de vakpers
Overdreven zijn de woorden van Van der Marel niet. Ook de internationale vakpers schrijft lovend over MIMEsweeper. Enkele citaten onderstrepen dat. Graig Menefree in Newsbytes News Network: ‘MIMEsweeper zoekt specifiek op virussen, spams en spoofs, misleidende coderingen als Java en ActiveX, maar ook op schendingen van vertrouwelijke informatie, laster en beledigend materiaal. Bovendien blokkeert het niet geautoriseerd gebruik van onbevoegde bronnen’. Paul McNamara in Network World: ‘Wilt u virussen pas in uw netwerk vinden of voordat ze binnen zijn? MIMEsweeper vindt ze voordat ze het netwerk betreden. En als aanvulling daarop geeft MIMEsweeper netwerkbeheerders de instrumenten in handen om het verlies van arbeidsuren terug te dringen. Door bijvoorbeeld junk-email te beheersen en de toegangen tot Internet te beperken’. Seanne Browder in Business Week: ‘Content Technologies heeft de kennis om email te scannen en openen’. Loretta Prencipe in Network World: ‘De schriftelijke waarschuwing dat email kritisch behandeld en bekeken wordt en dus gevolgen kan hebben, kan genoeg zijn om u en uw onderneming te beschermen tegen (recht)zaken over foute of discriminerende berichten. Maar om vervelende processen te vermijden, zou u software als MIMEsweeper moeten gebruiken’.

Bedreiging voor integriteit
Dat de bedreigingen via email en Internet vele vormen hebben en uit alle hoeken komen, toont ook het kwartaalonderzoek dat Content Technologies houdt onder bedrijven in Groot-Brittannië. Deze Threat Watch geeft aan dat daar steeds meer ondernemingen de vele soorten bedreigingen en de gevolgen daarvan herkennen en onderkennen. De laatst gehouden Threat Watch, eind vorig jaar, toont zelfs dat ondernemingen in Groot-Brittannië virussen niet meer zien als bedreiging nummer één. De top wordt aangevoerd door het gevaar dat voort kan komen uit verkeerd gebruik en schending van vertrouwelijke informatie. Op nummer twee staan virussen. Nummer drie is verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor het gebruik van email door medewerkers. Ongeoorloofd en onbehoorlijk gebruik van email staat op nummer 4. "Dat betekent dat drie van de vier eerste plaatsen bezet worden door zaken die betrekking hebben op potentiële gevaren die de integriteit van een onderneming bedreigen. En die niet langer meer ‘alleen maar’ om netwerken gaan", concludeert Chris Heslop. Lager op de ranglijst staan verstopping op het netwerk, cyberwoozle bedreigingen, e-porn, spam en spoof aanvallen, slechte Java en ActiveX codes en improductief surfen over het web.

Productinformatie: wat doet MIMEsweeper

MIMEsweeper stuurt in aparte versies de content security aan voor email en Internet. Er is de module MAILsweeper voor SMTP en alle toonaangevende eigen mailomgevingen. Zoals Lotus, cc:Mail en Domino, Groupwise en Microsoft Exchange. De module WEBsweeper elimineert alle bedreigingen via Internet of andere externe Webservers. De beide modulen kunnen apart en in combinatie worden ingezet.

MAILsweeper identificeert virussen in inkomende en uitgaande email. Het kleedt de emails helemaal uit om virussen op te sporen die in voorwerpen en gecomprimeerde bestanden zitten. De software ondersteunt meervoudige andere virusscanners en scant email op kernwoorden en strofes om schending van vertrouwelijkheid te voorkomen. Daarnaast beschikt MAILsweeper over intelligente anti-spam en -spoof en brengt het een halt toe aan niet geautoriseerd emailgebruik door zenders en ontvangers. Het zondert gedefinieerde bestandtypen af, zoals opdrachten en blokkeert en vertraagt het vrijgeven van email. Bovendien archiveert MAILsweeper email op sleutelwoorden en -passages, gebruiker, groep of domein.

WEBsweeper bestrijkt Internet en Intranet omgevingen. Het elimineert virussen in Web-verkeer en blokkeert Java en ActiveX bedreigingen. Ook rekent de softeware af met bedreigingen door kwaadaardige HTML, Internet sluiproutes en verborgen mailtos. Het valideert pagina’s met foto’s en herstelt cookies. WEBsweeper controleert de betrouwbaarheid door gebruik te maken van de Authenticode en ontkent gespecificeerde typen bestanden, waarvan opdrachten een voorbeeld zijn.

Meer informatie:

Vanden Diepstraten, communicatie & tekstconcepten. Tel. 073-5130043 / email: vandendiepstraten@wxs.nl

Data Results
Jan van der Marel
Tel. 0183-449944
email: j.van.der.marel@dataresults.nl
website: http://www.mimesweeper.com

Deel: ' MIMEsweeper Beheersing en uitvoering van content security '
Lees ook