Cap Gemini Ernst & YoungPersberichten

Utrecht, 3 juni 2002

Minder Haagse bemoeienis en snellere procedures bij gemeentelijke herindeling

Cap Gemini Ernst & Young presenteert boek aan mr. K.G. de Vries, demissionair minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties

Op 5 juni a.s. reikt drs. H.B. Eenhoorn, vice president van Cap Gemini Ernst & Young het eerste exemplaar uit van Dilemma's bij gemeentelijke herindeling, goed geschakeld of verkeerd verbonden aan minister mr. K.G. de Vries. Uit deze bundel blijkt dat gemeentelijke herindeling nog vaak te lijden heeft onder overmatige bemoeienis vanuit Den Haag. Enerzijds worden veel initiatieven door het Kabinet of de Eerste of Tweede Kamer gewijzigd, anderzijds blijkt de procedurele afhandeling dusdanig lang te duren dat bestuurlijke onzekerheid aanhoudt.

Het boek Dilemma's bij gemeentelijke herindeling, goed geschakeld of verkeerd verbonden is op initiatief van Cap Gemini Ernst & Young samengesteld. De auteurs zijn afkomstig uit provinciaal en gemeentelijk bestuur en wetenschap. Door vanuit verschillende invalshoeken kennis en ervaring te bundelen, met verschillende casussen en dilemma's uit verschillende regio's, wordt beoogd een bijdrage te leveren aan de discussie over gemeentelijke herindeling.

Meerdere malen wordt in deze bundel gerefereerd aan de langdurige procedures in Den Haag waardoor oorspronkelijke voorstellen vaak sneuvelen. In Overijssel kon het voorstel van Provinciale Staten uit 1997 pas in 2001 worden geëffectueerd. Vertrekkend Commissaris van de Koningin mr. J.A.M. Hendrikx pleit daarom voor het één op één aansluiten van provinciale voorstellen op wetsvoorstellen, zodat de Tweede Kamer alleen bij meerderheid kan amenderen of verwerpen. Burgemeester M.A.P. van Haersma Buma van Leidschendam-Voorburg spreekt over een draaideureffect waarin iedere overheid haar rol kan spelen. Hij pleit eveneens voor kortere procedures en doet daartoe een beroep voor het nieuwe regeerakkoord.

Burgemeester C. Oversier van Binnenmaas beschrijft de nog lopende procedure voor de samenvoeging van zijn gemeente met 's-Gravendeel. Hoewel uit raadpleging onder de burgers blijkt dat er groot draagvlak is, heeft de minister besloten dat de herindeling in de Hoeksche Waard grootschaliger zou moeten zijn. Volgens Oversier leiden dergelijke beslissingen tot onvrijwillige varianten die de geloofwaardigheid van gemeentebesturen kan aantasten. Over Cap Gemini Ernst & Young

Cap Gemini Ernst & Young is een van de grootste management- en IT-adviesorganisaties ter wereld. De onderneming is op wereldwijde schaal actief in managementconsulting en IT-dienstverlening, systeemintegratie, technologieontwikkeling, ontwerp en outsourcing. Met deze activiteiten helpt de onderneming in de nieuwe economie bedrijven voortdurend nieuwe groeistrategieën te ontwikkelen. De organisatie heeft wereldwijd ongeveer 56.500 medewerkers in dienst en realiseert een omzet van 8,4 miljard euro (in 2001). Meer informatie over specifieke dienstverlening, kantoren en research is beschikbaar op www.nl.cgey.com .
NOOT AAN DE REDACTIE:

De boekaanbieding aan Minister De Vries zal plaatsvinden van 16.30-17.30 uur in de Willem van Oranjezaal op het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties in Den Haag. Mocht u hierbij aanwezig willen zijn, neemt u dan van tevoren contact op met Monique de Meyere.

Recensie-exemplaren van het boek zijn vanaf 3 juni a.s. beschikbaar. Desgewenst kunt u ook een digitale versie ontvangen. Hiervoor kunt u contact opnemen met Martijn Westerop VNG Uitgeverij tel.: 070 373 85 78.

Als u het boek bespreekt, graag daarbij vermelden dat deze bundel wordt uitgegeven bij VNG Uitgeverij en te bestellen is via tel.: 070 373 88 88.

Cap Gemini Ernst & Young B.V. Monique de Meyere
030 689 6122, mobiel: 06 15 03 10 49 monique.de.meyere@cgey.nl

Deel: ' Minder Haagse bemoeienis en snellere procedures bij gemeentelijke he.. '
Lees ook