Provincie Zuid-Holland

Persbericht

20-02-2003
Minder klachten bij provinciale milieutelefoon

Inwoners van de provincie Zuid-Holland kunnen voor klachten over stank, stof, lawaai, bodem- en/of waterverontreiniging bellen met de provinciale Milieutelefoon. Daarnaast zijn bedrijven die een milieuvergunning van de provincie hebben verplicht incidenten te melden. Vorig jaar leverde dat in totaal 2717 telefoontjes op: 1695 klachten en 996 meldingen. Het aantal klachten daalde met 582. Het aantal meldingen bleef vrijwel gelijk. Van het totaal aantal klachten ging 76% over stankhinder en 12,5% over geluidshinder.

Klachten
Van alle klachten hadden er 1314 betrekking op provinciale bedrijven (het DCMR-gebied niet meegerekend), waarvan ca. 35% (457) over de Afvalberging Derde Merwedehaven in Dordrecht. Deze stortplaats zorgt sinds 1999 voor veel klachten met name over stank, voornamelijk uit Sliedrecht. Voor het eerst sinds enkele jaren is het aantal klachten over dit bedrijf fors afgenomen: een afname van bijna 50%. Over het afvalshredderbedrijf van Dalen uit Nieuwerkerk a/d IJssel kwamen 128 klachten binnen. Dit is het drievoudige ten opzichte van 2001. Met het bedrijf zijn afspraken gemaakt over een verbetering van de bedrijfsvoering. Over het Rijswijkse bedrijf Uzimet kwamen 120 stankklachten binnen. Om de stankoverlast te verminderen is voor dit bedrijf inmiddels een geurrapport opgesteld. Dit rapport zal moeten leiden tot geurmaatregelen om de overlast te beperken.

Meldingen
Al enige jaren vertoonde het aantal meldingen een stijging, maar dit jaar is het aantal vrijwel gelijk gebleven. De meldingsplicht voor calamiteiten en ongewone voorvallen leverde 996 meldingen op, waarvan 897 afkomstig van provinciale bedrijven. Als een milieu-incident niet wordt gemeld dan zet de provincie een handhavingstraject in. Het bestuurlijke traject bestaat meestal uit het opleggen van een dwangsom per keer dat een incident niet of te laat is gemeld bij de Milieutelefoon. Daarnaast behoort ook een strafrechtelijk traject tot de mogelijkheden.

Werkwijze Milieutelefoon Zuid-Holland
De Milieutelefoon van de provincie Zuid-Holland is dag en nacht bereikbaar via telefoonnummer 070 441 61 11. In de meeste gevallen wordt door een toezichthouder van de provincie een onderzoek ingesteld naar de oorzaak van een klacht. In overleg met het bedrijf worden waar mogelijk direct maatregelen getroffen om de overlast te beëindigen. Indien nodig zet de provincie een bestuurlijk en/of strafrechtelijk handhavingstraject in. Dit gebeurt vaak als klachten zich blijven herhalen en het bedrijf nalatig is in het nemen van maatregelen.

Deel: ' Minder klachten bij provinciale milieutelefoon Zuid-Holland '
Lees ook