CBS Persbericht


Datum: 23-04-99

Minder nieuwbouw door woningcorporaties

De woningcorporaties hebben vorig jaar 20 procent minder woningen gebouwd dan in 1997. De verkoop van woningen door woningcorporaties is tegelijkertijd toegenomen met 10 procent. Beide ontwikkelingen passen in het beleid van de overheid om het eigenwoningbezit te stimuleren. Uit cijfers van het CBS in Voorburg blijkt verder dat de structurele leegstand bij woningcorporaties in 1998 voor het eerst is gedaald.

Nieuwbouw naar laagste niveau, meer verkopen

De nieuwbouw door woningcorporaties is in 1998 met 20 procent afgenomen. In 1997 was de nieuwbouw ook al met 20 procent afgenomen. Nog nooit was het aandeel sociale-huurwoningen in het totaal aantal nieuwbouwwoningen zo laag als in 1998. Van de totale nieuwbouw in 1998 was slechts 22 procent bestemd voor de sociale-huursector.

In 1998 zijn ruim 18 duizend corporatiewoningen aan bewoners verkocht. Dit is 10 procent meer dan in 1997. In de provincies Flevoland, Friesland en Zeeland werden naar verhouding de meeste woningen verkocht. Dit hangt samen met de hoge leegstand in deze provincies.

Leegstand is flink gedaald, in Flevoland flink gestegen

De politiek van verkoop en sloop van woningen heeft in bepaalde gebieden duidelijk effect gesorteerd: de structurele leegstand bij woningcorporaties is in 1998 met 15 procent afgenomen. Op 1 januari 1999 stonden er 2,8 per duizend woningen leeg.

In de provincie Groningen is de leegstand het meest teruggedrongen. Daar is bijna 3 procent van het woningbestand verkocht of gesloopt, waardoor de leegstand navenant is gedaald. In Flevoland is de leegstandbestrijding echter minder succesvol. Ondanks alle inspanningen is de leegstand onder corporatiewoningen in deze provincie in 1998 met een kwart gestegen. De verkoop van woningen loopt hier nog wel goed maar sloop van woningen komt niet goed van de grond. Hierbij speelt mee dan de provincie een relatief jong woningbestand kent dat zich niet direct voor veel sloop leent.

Technische toelichting

Onder structurele leegstand van woningen wordt verstaan een leegstand van langer dan drie maanden van woningen die in principe direct voor verhuur beschikbaar zijn.

Achtergrondinformatie

Voor achtergrondinformatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met het Centraal Bureau voor de Statistiek, de heer drs. J. Ramaker, tel. (070) 337 45 16; e-mail: jrar@cbs.nl. Overige informatie kunt u verkrijgen bij de persdienst van het CBS, tel. (070) 337 58 16.

Tabel 1. Nieuwbouw van woningen

Tabel 2. Verkoop van sociale huurwoningen aan (toekomstige) bewoners

Tabel 3. Structurele leegstand van sociale woningen per 1 januari

© Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen, 1999 Bronvermelding is verplicht.
Verveelvoudiging voor eigen gebruik of intern gebruik is toegestaan.

Laatst gewijzigd: 23 april 1999

Deel: ' Minder nieuwbouw door woningcorporaties '
Lees ook