Minder voetoperaties bij echo-onderzoek door registerpodoloog


Cliënten tevreden over tussenkomst echo-onderzoek door registerpodoloog bij voetklachten.

ZWOLLE, 20131212 -- De inzet van de registerpodoloog voorkomt bij ruim één op de vier cliënten een operatie. Echo-onderzoek brengt de klacht vaak goed in beeld, waardoor verder onderzoek met MRI, CT-scan of röntgen niet meer nodig is. Deze onderzoeken nemen af met respectievelijk 71, 90 en 65 procent. Zo blijkt uit onderzoek van Zilveren Kruis Achmea en Stichting LOOP.

Eerst naar de registerpodoloog
In het onderzoek werkten de voetspecialist en orthopedisch chirurg samen. Cliënten die via de huisarts naar de specialist waren doorverwezen, werden eerst gezien door de registerpodoloog.  Directeur van Stichting LOOP: “De rol van de registerpodoloog is het beoordelen van de klacht van de cliënt en hem of haar te begeleiden naar de juiste zorgverlener. Dit kan een fysiotherapeut, pedicure, podotherapeut of orthopedisch chirurg zijn. Door tussenkomst van de registerpodoloog als voettriagist wordt vaker een niet-operatieve oplossing  gevonden voor voetklachten, wat door de cliënt als minder belastend wordt ervaren. Met een echo van de voet of enkel wordt bovendien extra inzicht verkregen in de oorzaak van de klacht en voorkomen we verder - veelal duurder - onderzoek.”

[Echo-onderzoek door registerpodoloog]


Tevreden cliënten
Zo goed als alle ondervraagden waren tevreden of zeer tevreden over de tussenkomst van een registerpodoloog. “Belangrijk hierbij is het echo-onderzoek, waarbij cliënten samen met de registerpodoloog hun voetprobleem ‘van binnenuit’ kunnen bekijken”,  aldus Marc te Riele zorginkoper bij de zorgverzekeraar.  “Tezamen met de orthopedisch chirurg wordt bewerkstelligd dat onze verzekerden minder belastende zorg krijgen en niet noodzakelijke, duurdere, tweedelijnszorg kan worden voorkomen.  Uiterst waardevol dat, door de inzet van een eerstelijns discipline, gekomen wordt tot efficiëntere en kwalitatief verbeterde voetzorg. Een inrichting van voetzorg in de tweede lijn, die opvolging verdient. Achmea, Stichting LOOP en twee deelnemende ziekenhuizen zijn de mogelijkheden hiertoe nader aan het onderzoek. Het uitgangspunt van Achmea Zilveren Kruis daarbij is, dat deze verbeterde inrichting van de zorg vergoedt zal gaan worden vanuit de basisverzekering.”

Forse kostenbesparing
De kostenbesparing door de inzet van registerpodologen als voettriagisten in deze pilotstudie wordt geschat op ten minste € 442,60 per cliënt. Oorzaak hiervan is de daling van het aantal ingrepen en de sterke afname van dure beeldvormende onderzoeken. In de pilotperiode zijn 1093 cliënten gezien, wat in de 8 maanden durende pilot al een besparing heeft opgeleverd van ruim €483.000,-.

Registerpodoloog
De registerpodoloog is een paramedische voetspecialist voor podotherapeutische behandeling en heeft uitgebreide kennis van de niet-operatieve behandelmogelijkheden van de voet en enkel. De voetzorg door registerpodologen wordt door vrijwel alle zorgverzekeraars vergoed. Registerpodologen zijn erkende behandelaars in de gezondheidszorg en zijn ingeschreven in het kwaliteitsregister van Stichting LOOP.

Het eindrapport van de pilot Voettriage is te vinden op de website van Stichting LOOP, het overkoepelend orgaan voor paramedische beroepen in de individuele gezondheidszorg voor voet- en houdingszorg: https://www.loop.nl/publicaties.


Deel: ' Minder voetoperaties bij echo-onderzoek door registerpodoloog '
Lees ook